Ulleråkers sjukhus

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ulleråkers sjukhus var ett mentalsjukhus i Uppsala.

Den äldsta delen av sjukhuset.
Skulpturen i förgrunden är ett verk av Astri Taube.

Innehåll

Historik

Ett tidigare kronobränneriUlleråkersområdets norra del blev platsen för Uppsala hospitals- och lasarettsinrättning 1811. Hospitalet fick karaktären av ett psykiatriskt sjukhus 1861 och året dårpå etablerades här Sveriges första psykiatriska universitetsklinik.

I början av 1900-talet hade sjukhuset utökats till att bland annat innehålla en asyl med 800 vårdplatser för kroniskt psykiskt sjuka. Namnet Ulleråkers sjukhus tillkom 1931 när sjukhuset blev ett statligt sinnessjukhus för Uppsala och Stockholms län med 1250 vårdplatser. På 1970-talet hade antalet vårdplatser ökat till 1400.

1988 upphörde Ulleråkers sjukhus att vara en egen förvaltning och blev en del av Akademiska sjukhusets psykatridivision. Sedan dess har antalet vårdplatser minskat kraftigt och idag finns cirka 100 slutna vårdplatser. Vården bedrivs idag till största delen istället vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar, rehabiliteringsteam och behandlingshem.

Kända personligheter på Ulleråkers sjukhus

Personal

Patienter

Källor

Personliga verktyg