Tp 5

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Tp 5
Information
Nato-benämning -
Flygslag Transport
Tillverkare Junkers
Ursprung Junkers Ju 52/3m
Längd 18,90 m
Spännvidd 29,25 m
Höjd 4,50 m
Tomvikt 5 345 kg
Maxlast 3 240 kg
Maxstartvikt 9 200 kg
Aktionsradie 475 km ??
Maxhöjd 5 200 m
Maxhastighet 240 km/h
Besättning 2
Motor Tre Pratt & Whitney Wasp på vardera 550 hk
Beväpning obeväpnat
I tjänst i Flygvapnet: 1940-1945
Antal 5

Tp 5, före 21 juni 1940 Trp 5, var benämningen på ett av Flygvapnets transportflygplan.

Den civila varianten

ABA behövde ett nytt flygplan för linjen Stockholm-Helsingfors och vände sig till AB Flygindustri (Afi) i december 1931 med en order på ett flygplan. Flygplanet blev en licenstillverkad variant av Junkers Ju 52/3m, Junkers Ju 52/3mci.

Montering samt plåtbeklädnad av flygkroppen ägde rum i Limhamn av komponenter levererade från Dessau. 15 juli 1932 var flygplanet klart för provflygning.

Efter genomförda prov havererade planet i samband med landningen. Efter reparation levererades flygplanet i september till ABA med registreringen SE-ADR. Under andra världskriget var detta flygplan inhyrt av Flygvapnet med beteckningen Tp 5.

Totalt använde Flygvapnet fem Tp 5 under perioden 1940-1945. Två av de inhyrda flygplanen försågs med kronmärken vid sidan om den civila märkningen. Endast ett flygplan målades om i mörkgrönt/ljusblått medan de övriga flög med enbart civila registreringar.

Flygvapnets flygplan

I mitten av 1930-talet insåg Flygvapnet att man behövde en organisation av flygtransporter mellan de olika krigsflygbaserna för att snabbt forsla ut materiel eller personal. Eftersom Flygvapnet inte disponerade egna transportflygplan beslöts att man skulle använda sig av landets civila flygplan i händelse av krig eller krigsfara. 1935 slöts ett avtal mellan Flygförvaltningen och ABA om att Flygvapnet skulle kunna rekvirera ABA:s flygplansflotta vid behov. Flygplanen skulle stå till förfogande på Bromma eller Bulltofta fyra timmar efter rekvisitionen.

Vid andra världskrigets utbrott disponerade flygvapnet bara ett eget transportflygplan Trp 3, för att lösa bristen rekvirerades den 3 september 1939 en Ju 52/3m som gavs benämningen Trp 5 från ABA men flygplanet återlämnades redan den 20 september 1939. Efter det tyska anfallet mot Norge och Danmark 9 april 1940 skärptes läget för Flygvapnet och ett större antal flygplan av olika typer rekvirerades. Den 13 april 1940 placerades tre Junkers Ju 52/3m vid F 1 Hässlö samt en vid F 4 Frösön.

Samtliga flygplan benämndes Trp 5 trots att de var av olika varianter. Den 21 juni 1940 beslöts att dessa flygplan skulle inlemmas fastare i Flygvapnet och erhålla den militära typbeteckningen Tp 5.

Tp 5 kom att bli Flygvapnets arbetshäst utöver transporttjänsten användes den som flygande lektionsal vid navigatörsutbildning under hela kriget. Flygplanen flyttades runt mellan de flottiljer där utbildningen bedrevs. I november 1942 genomfördes under en fälttjänstövning i Värmland försök med att släppa ner gods med fallskärm från tre stycken Tp 5, Efter 1940 målades eller ommärktes inte de rekvirerade flygplanen utan de flög med civila registreringar, ett undantag utgjorde SE-ADR och SE-AFD, som vid sidan av den civila märkningen även försågs med försvarets kronmärken. Ett flygplan SE-AFA målades enligt flygvapnets färgschema mörkgrönt/ljusblått och märkt enligt bestämmelserna som utfärdades 11 juni 1940. Kronmärket skulle ha en gul ring för att synas bättre och flygplansnummret skulle målas med stora vita siffror på nos och fena. Det målade flygplanet var det enda som var i Flygvapnets tjänst under hela kriget övriga flygplan återlämnades till ABA under kortare eller längre perioder för att återinsättas i civil trafik. Totalt antal i Flygvapnet var fem stycken.

De enskilda flygplanen

  • SE-ADR - Ju 52/3mci från 3 september 1939 till 20 september 1939 samt april 1940 till juni 1940 samt juni 1941 till mars 1945, gavs inget flygvapennummer, kronmärkt.
  • SE-AFA - Ju 52/3mvai från april 1940 till september 1944, flygvapennummer 907, märkning enligt modell/40.
  • SE-AFC - JU 52/3mvai från april 1940 till augusti 1940, flygvapennummer 908.
  • SE-AFB - Ju 52/3mvai från april 1940 till oktober 1940 samt juli 1943 till september 1943, flygvapennummer 909.
  • SE-AFD - Ju 52/3mvai från juli 1941 till juni 1945, gavs inget flygvapennummer, kronmärkt.

Enligt avtal mellan Flygvapnet och ABA kunde ABA periodvis operera samtliga flygplan, utom SE-AFA, vid behov utan att flygplanen var formellt återlämnade.

Personliga verktyg