Tema (semantik)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tema (även känt som topik, psykologiskt subjekt eller under den engelska stavningen topic) är en grammatisk term för den semantiska roll som beskriver satsens ämne. Tema innefattar det som satsen handlar om och får inte förväxlas med rema som beskriver det som berättas om temat.

I vissa fall kan temat sammanfalla med en annan semantisk roll, agent. Detta sker inför intransitiva verb (som exempelvis springa, falla och gå).

I svenskan är det ibland komplicerat att avgöra vad som utgör temat och det finns inga generella regler medan i exempelvis japanska och koreanska markeras temat med en postposition.

Exempel:

  1. "Författaren skriver en bok om boerkriget." I denna sats utgör "en bok om boerkriget" temat.
  2. "En bok om krig håller på att författas." I denna sats utgör "En bok om krig" temat.
  3. "Barnet cyklar". I denna sats utgör "Barnet" både tema och agens.
Personliga verktyg