Subkultur

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Skinnskallar på konsert i Berlin i Tyskland 2003. Subkulturer är ofta uppbyggda kring musik och mode.
En hippie i Ryssland 2005.

Subkultur, små grupper av människor bland befolkningen som känner samhörighet inom gruppen och åtskillnad mot andra människor genom att de har samma kultursmak som ex mode eller musik och som signalerar tillhörighet till sin subkulturgrupp genom att klä sig eller bete sig på ett visst sätt. Genom att göra detta känner individen samhörighet med andra människor inom gruppen vilket bland annat leder till upplevelser av trygghet och bekräftelse. Just därför är det ofta ungdomar som söker sig till subkulturer då de ofta är i behov av identifiering och bekräftelse menar Philip Lalander och Thomas Johansson i boken "Ungdomsgrupper i Teori och praktik". Ur ett sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från den större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och att de har vissa gemensamma åsikter, religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. En subkultur definieras ofta genom att den motsätter sig de värderingar som den större kulturen har, en definition som det inte råder konsensus om. Ofta vill medlemmarna av en subkultur signalera sitt medlemskap genom mode eller musik. Subkulturerna i västvärlden i dag kretsar ofta kring någon musikgenre eller någon politisk ideologi. De kan också utgöra en motkultur som protesterar mot samhällets rådande sociala normer.

Innehåll

Exempel på subkulturer

Musikorienterade subkulturer

Aktivitetsorienterade subkulturer

Kriminella subkulturer

Sexuellt orienterade subkulturer

Politiska subkulturer

Referenslitteratur

Philip Lalander och Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i Teori och Praktik, 2002

Personliga verktyg