BDSM

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

BDSM är en beteckning som ofta används för att klassificera en serie av olika ibland sammansatta extrema eller okonventionella sexuella uttryck. Termen används ibland felaktigt som en synonym för sadomasochism. Förkortningen kommer från initialerna från dessa sexuella beteenden:

Innehåll

Övergripande

De olika uttrycken inom BDSM har gemensamma element:

 • Deltagarna är frivilliga och har en överenskommelse om hur relationen ska se ut.
 • Erotiskt maktutbyte (engelska: Erotic Power Exchange som ofta förkortas förkortas EPE), där det finns en dominant eller aktiv roll och en som är undergiven eller passiv.

Vissa av beståndsdelarna som ryms inom BDSM, så som erotisk förnedring, smärta, underkastelse ger samma obehag som för vem som helst i ett annat sammanhang än under en BDSM-lek (ofta kallad session). Under BDSM-leken bestämmer deltagarna särskilda regler som garanterar att deltagarna är helt överens om omständigheterna och att det är under fri vilja för de inblandade för att uppnå gemensam njutning.


Psykologisk syn

Definition enligt DSM-IV

Sadomasochistiska aktiviteter och fantasier har av många psykologer ansetts vara sjukliga. En förändring har skett under 1990-talet och den psykologiska handboken DSM-IV menar att det krävs att sadistens eller masochistens fantasier och de sexuella drifterna måste orsaka signifikanta svårigheter i det sociala livet, yrkeslivet eller andra viktiga områden innan sadism eller masochism betecknas till en psykologisk störning.

BDSM förväntas tas bort ur DSM. Den nuvarande versionen är en övergångsdiagnos för att sedan tas bort. [1]

Världshälsoorganisationens definition

Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem ICD-10 slår ihop sadism och masoschism under namnet sadomasoschism, vilken ingår i kapitlet störing av sexuell preferens. WHO konstaterar även att det är vanligt att en och samma person skaffar sexuell nutning både genom sadistiska och masochistiska handlingar.[2]

Kritik mot definitionen som psykologisk störning

1995 friskförklarade Danska myndigheter BDSM lokalt [3] i väntan på att världshälsoorganisationen ändrar sin stämpel. [1].

Även Tyskland har gjort modifieringar i ICD-10, kallad ICD-10-GM, där främst moraliska diagnoskriterier har korrigerats[3].

Socialstyrelsen i Sverige har beslutat att inte längre betrakta BDSM som en sjukdom från och med årsskiftet 2008/2009.[4]

En av de största kritikerna till världshälsoorganisationens sjukdomsstämpel av BDSM är organisationen Revise F65 som har sitt säte i Norge. Organisationen har inspirerats av HBT-rörelsens metoder för hur ett friskförklarande skall komma till skott.

Fysiologi

På ett fysiskt plan är BDSM en upplevelselek som ofta involverar smärta, utan att tillfoga faktisk skada. Detta gör att endorfin utsöndras. Signalsubstansen ger en liknande känsla som löpare kan uppleva när de springer.


Roller

Dominant

En dominant (D, Dom, eng: Top) är en person som tycker om att kontrollera en undergiven person.

Undergiven

En undergiven (ug, s, eng: bottom) person är en person som frivlligt är undergiven en annan människa och tycker om det.

Switch

En Switch är en person som har förmågan att växla mellan rollerma dominant och undergiven. Ibland byter denne inom samma session, men ofta är det mellan olika sessioner som en switch byter roll.

Symboler

BDSM- och fetischmotiv har spridit sig med avantgardmode, hip hop, heavy metal, science fiction, film och TV-serier så pass mycket att de idag inte alltid uppfattas som sådana symboler av utomstående.

O-ringen en klassisk symbol, som kom med Berättelsen om O

Bruk

BDSM kan innefatta flera olika bruk såsom smisk, bondage, sexuella rollspel och tortyr. En vanlig rollfördelning är dominant-undergiven.

Etymologi

Från början var sadomasochism (SM) en en medicinsk term bestående av orden sadism och masochism. Termen sadism syftar på Markis de Sade och masochism på Leopold von Sacher-Masoch. Båda dessa begrepp myntades av Richard von Krafft-Ebing i boken Psychopatia sexualis.[2].

Eftersom praktiserade BDSM:are ville distansera sig själva från termen som syftade på en mentalsjukdom började bruket att kallas för Bondage & Disciplin (B&D). Vissa breddade sedan termen för att även inkludera Dominans och underkastelse (engelska: Domination and Submission, D/S). Själva akronymen BDSM uppkom i Apil 1991 i internet-diskussionsgruppen alt.sex som en sammanslagning av B/D samt S&M. I samband med detta fick subkulturen inom BDSM ett stort uppsving.

Rättsligt

BDSM-utövare saknar diskrimineringsskydd i Sverige, även om det finns de som verkar för sådant. Bland annat RFSU [5] arbetar för att underlätta för dem som praktiserar BDSM i Sverige.

Överskrids den frivilligt överenskomna gränsen bedöms BDSM som straffbar enligt i övrigt gällande lagstiftning i Sverige. Domstolarna har i dessa fall att bedöma om gränsen för den underkastandes rollkrav har överskridits eller inte. Enligt svensk rätt kan dock ingen samtycka till grov misshandel eller värre kroppskada.

Sexköpslagen har ännu inte prövats rättsligt gällande BDSM-utövande.

BDSM i populärkultur

Omnämnda BDSMare

Dag Hammarskjöld har omnämnts som masochist efter dagboksanteckningar och andra handlingar. [6][7]. Det finns däremot andra tolkningar av det han skriver, där ibland att det skulle vara fråga om hans religiositet som han skrivit om. [8]

Ernest Hemingway berättelsers dominanta kvinnor har analyserats, där paralleller har dragits mot Leopold von Sacher Masoch av vissa analytiker.[9]. Kritker menar däremot på att kontra von Sacher Masochs kvinnor som piskar den manliga huvudpersonen, har Hemingways kvinnliga karaktärer mer en kontroll över det sexuella förhållandet och det är mer subtilt än von Sacher Masochs berättelser. Det skulle därför vara svårt att dra den slutsatsen som Eby och Fatina gjort.

Fjodor Dostojevskij har omnämnts av Ivan Turgenjev som Rysslands Marquis de Sade. Enligt Store norske leksikon [6]. Dostojevskij lär även ha fantiserat om simulerad och faktisk kroppsbestraffning. [10]

James Joyce har i brev till sin käresta Nora Barnacle skrivit om hur han önskat bli bland annat piskad och slagen med käpp av henne. [11][12]

Källor och fotnoter

 1. 1,0 1,1 Sexologinytt, nr3 2004
 2. 2,0 2,1 Bäsén, Anna och Långström Niklas: Pervers? Om sex utöver det vanliga, Bokförlaget DN. ISBN 91-7588-678-2. 
 3. 3,0 3,1 Sexologinytt, nr2 2005
 4. http://www.rfsu.se/rfsu_valkomnar_socialstyrelsens_beslut_att_inte_klassa_bdsm_som_sjukdom.asp
 5. http://www.tidningenkulturen.se/content/view/1779/1/
 6. 6,0 6,1 Store norske leksikon
 7. "Leathersex Q&A" by Joseph Bean. Professor Åsmund Bjørnstad i Aftenposten 29. juli 2005
 8. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1087732.ece
 9. Eby, Carl P.: Hemingway's Fetishism: Psychoanalysis and the Mirror of Manhood, State University of New York Press (1998). ISBN 978-0-7914-4003-2.  FANTINA, RICHARD: Ernest Hemingway: Machismo and Masochism, New York, NY: Palgrave/Macmillan (2005). ISBN 978-1-4039-6907-1.  .
 10. Irving Wallace et al.: Rowohlts indiskrete Liste. Von Kleopatra bis Elvis Presley. Ehen, Verhältnisse, Amouren und Affären berühmter Frauen und Männer, Rowohlt Verlag, Hamburg 1981. ISBN. 
 11. http://www.arlindo-correia.com/joyce.html
 12. Restuccia, Frances L.: Molly in Furs: Deleuzean/Masochian Masochism in the Writing of James Joyce, Oxford: Oxford UP (1989). 

Vissa delar av denna sida är översatt från den spanska, engelska och tyska Wikipedia.

Personliga verktyg