Sänkningsföretag

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sänkningsföretag innebar en kraftfull sänkning av grundvattenytan i en våtmark eller den fria vattenytan i en sjö. Ofta var syftet att frigöra vattensjuk mark för nyodling (myrodling) och på senare tid även en förbättrad skogstillväxt. Sänkningsföretag är en form av markavvattning.

Ett sänkningsföretag kräver alltid tillstånd eller helst en vattendom. I Sverige beräknas att ca 20 000 lagliga sänkningsföretag har genomförts, främst mellan 1880-1950. Många sänkningsföretag har flera delägare, vilket i sig kräver en vattendom.

Innehåll

Miljöeffekter

Miljöeffekterna av sänkningsföretaget kunde vara omfattande, inte minst för flora och fauna. Detta gällde i extra hög grad när sänkningsföretaget kombinerades med myrodling. Denna typ av sänkningsföretag är numera historia, då det (enligt miljöbalken) inte längre är tillåtet att dika ut befintliga våtmarker i Sverige. De negativa effekterna på den ursprungliga floran och faunan kvarstår dock fortfarande [källa behövs].

Flora och fauna

Under ca 1850-1950 skedde många sänkningsföretag på våtmarker (vattensjuka marker) med åtföljande uppodlingar. Detta har lett till att flera våtmarksberoende organismer har trängts tillbaka eller t.o.m. utrotats. Detta gäller flera fåglelarter, grodarter och växter.

I Skåne räknar man med att mellan 80-90% av alla blöta eller fuktiga ängar dikats ur vilket lett till att bland annat storken haft mycket svårt att klara sig i Sverige.[1]. Andra arter som påverkats negativt av den omfattande utdikningen är skärfläcka, brushane och svarthakedopping.[2].

I Uppsala län beräknas endast två sjöar ha undgått sänkningar[3]. Sjöar utgör ofta reproduktionsområden för fisk. Sjösänkningarna minskar arealen lekområden vilket troligen har en negativ inverkan på dessa fiskpopulationer.

Se även

Källor

  1. Länsstyrelsen i Skåne län
  2. Länsstyrelsen i Kalmar län
  3. Brunberg, Anna-Kristina och Blomqvist, Peter: Vatten i Uppsala län 1997
Personliga verktyg