Primitiv konst

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Termen primitiv konst syftar på konst utförd av folk som inte tillhör den västerländska civilisationen, d.v.s. folk med en jämförelsevis låg standard av teknisk utveckling, och ska skiljas från primitivisternas konst, som dock är influerade av de förstnämnda.

Termen "primitiv konst" myntades i början av 1900-talet för att man skulle kunna kategorisera föremål, vilka i Västerlandet tidigare över huvud taget inte hade betraktats som "konstverk", nämligen föremål som härstammade från områden i utkanten av eller utanför Europas, Främre Orientens, Indiens, Kinas och Japans kulturella inflytande.

Edward Taylor, den förste professorn i antropologi vid Oxfords universitet, omnämnde i en banbrytande studie av primitiv kultur, Primitive Culture (1871), konstarterna endast i den mån som de belyste hans problem, vilket var att "fastställa infödingars mentala tillstånd i förhållande till den civiliserade människans". De etnografiska museer som grundades under 1800-talet - i Köpenhamn 1841, Berlin 1856, Leiden 1864, Cambridge i Massachusetts 1866, Dresden 1875, Paris 1878 m.fl. - intog alla samma ståndpunkt. Deras mål var att belysa den grundval från vilken den västerländska civilisationen förmodades ha höjt sig.

Personliga verktyg