Olof Palmes Internationella Center

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Palmecentret)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Olof Palmes Internationella Center - Palmecentret - är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationell solidaritet. Palmecentret grundades 1992 av socialdemokraterna, KF och LO. Till centrets medlemsorganisationer hör det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer, ABF, fackförbund inom LO, Hyresgästföreningen, Kooperativa Förbundet (KF) och Kooperativa Institutet (KOOPI) och Folkets Hus och Parker.

Palmecentret samlar en omfattande folkrörelse – den svenska arbetarrörelsen genom sina 28 medlemsorganisationer. De flesta av dem finns representerade i samtliga Sveriges kommuner med verksamhet i de flesta kommundelar. Sammanlagt har medlemsorganisationerna uppemot 3 miljoner medlemmar.

Centret har hand om det partiinriktade demokratistöd SAP får genom Sida, ett stöd som utgår till alla riksdagspartier och används till att stödja demokratiutvecklingen och uppbyggandet av politiska partier i olika länder.

Övriga projekt som Palmecentret organiserar finansieras till 90 % av SIDA till 10 % av medlemsorganisationerna. Palmecentret är en av de 14 ramorganisationer som får ta emot och fördela SIDA:s stöd till enskilda organisationer.

Palmecentret bedriver ett omfattande opinionsbildande arbete. Det övergripande målet med opinionsbildningen är att främja folkligt deltagande, fördjupa kunskaperna om mänskliga rättigheter och arbetslivets rättigheter samt fördjupa förståelsen och engagemanget för globala utvecklingsfrågor. Arbetet är inriktat mot verksamhetsområdena fred, mänskliga rättigheter och demokrati.

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk