Syrakonstant

Från Rilpedia

(Omdirigerad från PKa)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Några vanliga syror och dessas pKa-värden vid 25 °C (298,15 K)
Namn Formel pKa,1 pKa,2 pKa,3
Salpetersyra HNO3 −1,30
Saltsyra HCl <0
Svavelsyra H2SO4 <0 1,99
Hydroniumjon H3O+ 0,00 14,00
Oxalsyra (COOH)2 0,90 4,20
Fosforsyra H3PO4 2,16 7,20 12,35
Kolsyra H2CO3 6,35 10,33
Divätesulfid H2S 6,99 12,92
Borsyra H3BO3 9,24
Ammoniumjon NH4+ 9,25
Kiselsyra H4SiO4 9,84 13,20

En syrakonstant (Ka) är en specifik typ av jämviktskonstant som indikerar hur mycket en syra kan protolyseras, det vill säga hur stor andel av syran som reagerar och bildar hydroniumjoner (H3O+) i vattenlösning. Eftersom konstanten varierar mycket i storlek mellan olika syror visas den ofta genom den additiva inversen av dess 10-logaritm, genom symbolen pKa (jämför pH).

pKa = −log10Ka

Se under jämviktskonstant för härledning av syrakonstanten. Starka syror protolyseras nästan helt i vattenlösning och har därmed låga pKa-värden (under 1), medan svaga syror bara protolyseras delvis och har ett högre pKa. Vidare kan flera syror dissociera i två eller flera steg (två- och flerprotoniga syror, och dessa har två eller fler pKa-värden. Det finns ett korresponderande pKb-värde för varje syra, liksom det finns ett korresponderande pKa-värde för varje bas. Därför uppges som regel endast pKa-värden i tabellverk.

Se även

Personliga verktyg