Osteologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Osteologi (av grek. osteon "ben" och logos "ord") är läran om ryggradsdjurens skelett.

Ordet osteologi kan härledas från grekiskan. Det består av ordet osteon - ben, och logos vilket fritt översatt ger läran om ben. I detta sammanhang är det studiet av alla ryggradsdjurs skelett, såväl människans som de övriga djuren, Det bör även påpekas att även andra delar av kroppen som tänder, naglar, horn med mera. studeras i ämnet.

Ämnet delas upp i de två underområdena animalosteologi och humanosteologi, där den första gruppen studerar djurben och den andra människoben. I andra länder delas historisk osteologi upp i ett flertal discipliner, bland annat (engelska termer) physical anthropology, zooarcheaology och archaeozoology.

Innehåll

Osteologi inom arkeologin

Osteologi är idag ett ämne som är knutet till arkeologin och kan studeras på tre platser i Sverige. Dels i Lund där det heter historisk osteologi, dels i Stockholm där det heter osteoarkeologi och på Gotland där det heter osteologi. Trots att dagens osteologer ofta återfinns på museer eller arkeologiska utgrävningar kan de även vara behjälpliga i polisärenden eller för identifiering av kroppar från moderna massgravar.

I Sverige kan man uppnå magisterexamen i ämnet på tre högskolor: Lunds universitet, Stockholms universitet och Högskolan på Gotland. På Gotland går disciplinen under benämningen osteologi. Det finns en förening i Sverige som benämns Osteologiska föreningen som har både yrkesverksamma och studenter som medlemmar. Föreningen ger även ut tidningen Benbiten.

Osteologi vid Stockholms universitet

Det osteologiska ämnet vid Stockholms Universitet heter osteoarkeologi. Tidigare hette det arkeoosteologi, men då det blev en del förväxlingar mellan arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) och Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet (AOFL) så bytte de 2004 namn till Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL). OFL var dessutom den gamla förkortningen på det Osteologiska forskningslaboratoriet som Nils Gustav Gejvall grundade vid Stockholms Universitet.

Laboratoriet var från det att det bildades på 60-talet beläget i en av stallbyggnaderna till Ulriksdals slott men har i dag flyttat till Vallenbergslaboratoriet vid Freskati, Stockholms universitet.

Osteologi i Lund

Den arkeologiska osteologin i Lund benämnes historisk osteologi. Ämnet har funnits i Lund sen början av 1990-talet och byggdes upp av Elisabeth Iregren. Lundinstitutionen var också först i sverige med att ge en magisterkurs i ämnet.

Osteologi på Gotland

Vid Högskolan på Gotland benämns ämnet osteologi. Ämnet byggdes upp av prof. Ebba During i slutet på 1900-talet. Till en början bara som en sommarkurs, men från höstterminen 1999 ges fyra terminer med osteologi, då under namnet Arkeoosteologi. Ämnet ändrade namn 2004 till osteologi. Från 2008 kan man ta magisterexamen i ämnet osteologi vid Högskolan på Gotland.

Kända osteologer

Externa länkar

Personliga verktyg