Offentliga e-tjänster

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

VERVA definierar offentliga E-tjänster som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service/tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. För att e-tjänsten ska anses vara offentlig krävs det att det är en offentlig myndighet som tillhandahåller tjänsten åt medborgare och företag. [1]


Innehåll

Varför offentliga e-tjänster?

 • Bättre möjlighet för medborgarna att delta och påverka i det politiska arbetet, e-demokrati
 • Arbetsuppgifter försvinner eller går snabbare att göra för förvaltningarna det vill säga förvaltningarna blir effektivare och sparar pengar, e-förvaltning
 • Kostnaden för att utföra ärendet flyttas från förvaltningen till medborgaren när de själva gör jobbet istället för personalen på förvaltningen
 • Myndigheterna blir mer öppna
 • Säkerheten blir bättre hos myndigheterna
 • Tidsbesparingar både för medborgarna och förvaltningarna
 • Information från myndigheter blir lättare att komma åt via internet
 • Tillgängligheten ökar till exempel kan medborgarna hämta blanketter och ladda hem dem via internet vilken tid på dygnet som helst
 • Samverkan mellan myndigheter


Enligt SOU 2005:119 [2] så finns det flera argument och motiveringar för offentliga e-tjänster såsom att Sveriges fortsatta framgång är beroende av en ökad utveckling och användning av attraktiva elektroniska tjänster, både i det fasta och mobila nät. Och då är utvecklingen av elektroniska tjänster i offentlig sektor viktig, tjänster som kan skapa stor nytta för medborgare och företag och tjänster som kan bidra till en positiv utveckling i offentlig sektor. Genomsnittsålder hos befolkningen blir högre och det ökar behovet av vård och omsorg samtidigt som belastningen på de offentliga utgifterna tilldrar då en ökad andel äldre ska försörjas av en minskad andel i förvärvsaktiv ålder. De kommande stora pensionsavgångarna kommer att medföra stora kompetensförluster. Detta ställer krav på rationaliseringar och förnyelse inom offentlig sektor.

Befolkningen minskar i stora delar i landet och för att ha en god service behövs samverkan och samordning mellan stat och kommun.

Medborgarnas krav på hög kvalité och hög tillgänglighet till offentlig verksamhet ökar. Rörligheten av arbetskraft, kapital och marknader tilltar och behovet av välfungerande infrastruktur och tillgång till offentliga informationskällor och utvecklingen av e-tjänster kan vara ett effektivt sätt att minska den administrativa bördan för småföretag.

Även att tillvarata människors samhällsintressen genom att öppna nya kanaler för insyn och delaktighet i offentliga beslutsprocesser.

Det handlar om medborgarnytta och effektivisering dvs. både inre och yttre nytta. Inre nytta och effektivisering uppstår om enskilda förvaltningars IT-system samordnas då kan informations- och ärendehanteringen standardiseras över förvaltningsgränserna. Yttre nytta uppstår då medborgare och företag erbjuds högre kvalité i e-tjänster, t.ex. genom kvittenser, möjligheter att följa sina ärenden och veta vem som handlägger ärendet och när beräknas beslutet vara klart osv.


Exempel på offentliga e-tjänster

 • E-deklaration
 • Flyttanmälan
 • Skriva ut personbevis
 • Diskussionsforum
 • E-diarium
 • Stugbokning
 • Blanketter
 • Pollenprognos via SMS
 • Avboka tid
 • Receptförnyelse
 • Beställa intyg


Exempel på leverantörer av lösningar för offentliga e-tjänster

 • Konsulter
 • Färdigförpackade lösningar
 • Licenser och support
 • Dokumenthantering
 • Ärendehantering
 • E-tjänster
 • Styrning
 • E-tjänster
 • Datawarehouse
 • Ärendehantering
 • Strategi

Noter

 1. Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst (PDF)
 2. E-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle
Personliga verktyg