Obligation

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Denna artikeln handlar om Obligation i betydelsen räntebärande skuldebrev. För det juridiska begreppet Obligation, se Obligation (juridik).


Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation). En privatobligation är en obligation som i första hand avsedd för privatpersoners obligationssparande.

Obligationer är vanligen kupongobligationer, vilket innebär att de förutom det nominella belopp som utbetalas till ägaren vid löptidens slut även ger periodiska utbetalningar, kuponger. Obligationer som enbart ger ett nominellt belopp benämns nollkuponger. Utöver dessa bägge obligationstyper finns det även premieobligationer och indexobligationer. De sparobligationer som staten utfärdade under tiden 1960-1987 var inte obligationer i gängse mening, eftersom äganderätten ej fick överlåtas.

Kupongräntan är den ränta som bestämmer hur stora kupongutbetalningarna ska vara, vilket är lika med kupongens värde dividerat med det nominella beloppet. Avkastningen beräknas som kupongen genom priset.

Innehåll

Säkerställda obligationer

Från och med juli 1994 kan kreditinstitut emittera så kallade säkerställda obligationer, det vill säga obligationer med säkerhet bestående av hypotekskrediter som är förenade med inteckning i bland annat fast egendom.

Certifikat

Certifikat är obligationsliknande skuldebrev med löptider under ett år. Ett certifikat utfärdat av staten kallas statsskuldväxel.

Se även

Referenser


Personliga verktyg