Nitroniumjon

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Nitroniumjonens bindningsavstånd och bindingsvinkel.

Nitroniumjon eller nitrylkatjon, NO2+, är inom kemin en i normala omständigheter ganska instabil jon som används vid nitreringar. På grund av dess instabilitet framställs det in situ genom att blanda koncentrerad svavelsyra med koncentrerad salpetersyra enligt reaktionerna:

H2SO4 + HNO3 ↔ HSO4- + H2O+-NO2
H2O+-NO2 ↔ NO2+ + H2O

Vattnet som frigörs protoneras omgående så jämvikten är starkt förskjuten åt höger. Vid närvaro av mer vatten minskar koncentrationen av nitroniumjoner och blandningens nitreringsförmåga minskar.


Nitroniumjonen NO2+ skall inte förväxlas med nitritjonen NO2.


Litteratur

  • Hägg, Gunnar, Allmän och oorganisk kemi (1966), Almquvist & Wiksell
Personliga verktyg