Nitrat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Nitratjonen har en plantrigonal geometri och stabilisera genom resonans.

Nitrater är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3. Alla metallnitrat är lösliga i vatten. Vissa nitrater är flyktiga, till exempel Cu(NO3)2 och Hg(NO3)2. Vid upphettning sönderfaller metallnitrat vanligen till metalloxid och kvävedioxid, undantaget natrium- och kaliumnitrat som bildar motsvarande metallnitrit och syre. Ammoniumnitrat sönderdelas vid upphettning till lustgas och vattenånga. Ett viktigt exempel på ett organiskt nitrat är nitroglycerin, som används både inom medicinen och sprängmedelsindustrin. Nitratjoner bildas när nitrifikationsbakterier omvandlar ammoniumjoner NH4+ till nitritjoner och sedan vidare till nitratjoner. Nitratjonerna kan sedan omvandlas till kvävgas genom denitrifikation av fakultativt aeroba bakterier.

Då nitrat är den kväveform som är mest lättlösligt i vatten, är det huvudsakligen nitratet som lakas ut och som anses ge problem med övergödning i sjöar och hav.


Personliga verktyg