Musikinstrument

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En akustisk gitarr är ett exempel på ett musikinstrument

Musikinstrument är verktyg som används för att framställa eller spela musik. Den mänskliga rösten räknas normalt inte som ett musikinstrument, och inte heller handklappningar, då dessa musikyttringar framställs enbart med den mänskliga kroppen och inte kräver redskap. En musiker som spelar ett instrument kallas instrumentalist, och en musiker som kan spela flera kallas multiinstrumentalist.

Innehåll

Klassificering av musikinstrument

System för att klassificera musikinstrument finns dokumenterade från åtminstone 300 fvt. Varje epok och kultur har därefter utvecklat sin egen systematik. Dokumentationen av dessa system kan förstås variera högst avsevärt.

Denna artikel hoppas inte på att omfatta alla uppdelningar som kan göras, men vill ge en bild av de vanligast förekommande.

Indelning i familjer

Musikinstrument kan delas in i olika familjer:

Klassificering efter tonomfång

Ofta jämför man musikinstrumenten med den mänskliga rösten och dess tonomfång. Detta ger en kategorisering, "på ena ledden", efter de namn på de olika sångstämmor som brukar användas i västerlandet. Denna kategorisering kombineras ofta med någon av de andra nedan, man talar till exempel om Violinfamiljen som inkluderar samtliga dessa stämmor.

Klassificering efter klangfärg

En gitarr låter inte som en xylofon. De olika klangfärger som musikinstrumenten har är viktiga för örat. ...

Uppdelningen mellan blås-, sträng- och membraninstrument har grekiskt ursprung. Undergrupperna, som knäpp- och stråkinstrument, är av yngre datum.

I Indien delade man redan innan vår tideräkning upp instrumenten i stränginstrument, blåsinstrument, självljudande instrument och membraninstrument. Detta system adopterades av Erich von Hornbostel och Curt Sachs i början av 1900-talet. Deras system kallas Hornbostel-Sachs systemet. En femte kategori har tillkommit sedan dess: elektroakustiska instrument som elpiano. Den här kategorisering är särskilt vanlig bland musiketnologer.

Klassificering efter spelsätt

Spelteknik har ofta central betydelse för musiker. En cembalo, ett piano och ett elpiano spelas på likvärdigt sätt men deras konstruktion och klangfärg är mycket olika.

Klassificering efter geografisk och historiskt ursprung

Omfång för olika musikinstrument

Nedan redovisas en jämförelse mellan olika musikinstruments tonomfång.

<timeline> ImageSize = width:700 height:auto barincrement:17 PlotArea = left:0 right:0 top:0 bottom:0 AlignBars = justify Colors =

 id:a value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
 id:b value:rgb(1,0.7,0.7) # light red
 id:c value:rgb(0.7,1,0.7) # light green
 id:f value:gray(0.8)   # background bar

BarData =

 bar:pitch
 bar:Hz
 barset:ranges
 bar:pitch2
 bar:Hz2

Period = from:0 till:720 TimeAxis = orientation:horizontal

Define $cc2 = 2 Define $cc1 = 74 Define $cc = 146 Define $c = 218 Define $c1 = 290 Define $c2 = 362 Define $c3 = 434 Define $c4 = 506 Define $c5 = 578 Define $c6 = 650 Define $dd2 = 14 Define $dd1 = 86 Define $dd = 158 Define $d = 230 Define $d1 = 302 Define $d2 = 374 Define $d3 = 446 Define $d4 = 518 Define $d5 = 590 Define $ee2 = 26 Define $ee1 = 98 Define $ee = 170 Define $e = 242 Define $e1 = 314 Define $e2 = 386 Define $e3 = 458 Define $e4 = 530 Define $e5 = 602 Define $ff2 = 32 Define $ff1 = 104 Define $ff = 176 Define $f = 248 Define $f1 = 320 Define $f2 = 392 Define $f3 = 464 Define $f4 = 536 Define $f5 = 608 Define $gg2 = 44 Define $gg1 = 116 Define $gg = 188 Define $g = 260 Define $g1 = 332 Define $g2 = 404 Define $g3 = 476 Define $g4 = 548 Define $g5 = 620 Define $aa2 = 56 Define $aa1 = 128 Define $aa = 200 Define $a = 272 Define $a1 = 344 Define $a2 = 416 Define $a3 = 488 Define $a4 = 560 Define $a5 = 632 Define $hh2 = 68 Define $hh1 = 140 Define $hh = 212 Define $h = 284 Define $h1 = 356 Define $h2 = 428 Define $h3 = 500 Define $h4 = 572 Define $h5 = 644

Define $max = 650 PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:12 shift:(0,-4)
 barset:ranges
 color:a from:0  till:$max text:den mänskliga rösten
 color:b from:$ee till:$e1 text:bas
 color:b from:$aa till:$a1 text:baryton
 color:b from:$c  till:$c2 text:tenor
 color:b from:$e  till:$e2 text:alt
 color:b from:$a  till:$a2 text:mezzosopran
 color:b from:$c1 till:$c3 text:sopran
 color:a from:0  till:$max text:stränginstrument
 color:c from:0  till:$max text:stråkinstrument
 color:b from:$ee1 till:$a  text:kontrabas
 color:b from:$cc till:$g2 text:cello
 color:b from:$c  till:$e3 text:altfiol
 color:b from:$g  till:$c5 text:fiol
 color:c from:0  till:$max text:instrument där strängarna vanligtvis knäpps
 color:b from:$hh2 till:$f4 text:harpa
 color:b from:$ff1 till:$f3 text:hammarklaver
 color:b from:$ee till:$a2 text:gitarr
 color:b from:$g  till:$d4 text:mandolin
 color:b from:$d  till:$a2 text:banjo
 color:c from:0  till:$max text:klaverinstrument
 color:b from:$aa2 till:$c5 text:piano
 color:b from:$aa2 till:$a4 text:cembalo
 color:a from:0  till:$max text:träblåsinstrument
 color:c from:0  till:$max text:instrument med dubbla rörblad
 color:b from:$aa2 till:$f  text:kontrafagott
 color:b from:$aa1 till:$d2 text:fagott
 color:b from:$e  till:$h2 text:engelskt horn
 color:b from:$a  till:$f3 text:oboe
 color:c from:0  till:$max text:instrument med enkla rörblad
 color:b from:$gg1 till:$d1 text:bassaxofon
 color:b from:$aa1 till:$g2 text:basklarinett
 color:b from:$cc till:$g1 text:barytonsaxofon
 color:b from:$gg till:$e2 text:tenorsaxofon
 color:b from:$c  till:$a2 text:altsaxofon
 color:b from:$d  till:$g3 text:klarinett
 color:b from:$g  till:$d3 text:sopransaxofon
 color:b from:$g  till:$c4 text:sopraninoklarinett
 color:b from:$c1 till:$c4 text:xafon
 color:c from:0  till:$max text:bälginstrument
 color:b from:$cc till:$c4 text:harmonium
 color:b from:$gg till:$a3 text:dragspel
 color:b from:$c  till:$c5 text:16-hålsmunspel
 color:b from:$c1 till:$c5 text:vanligt munspel
 color:c from:0  till:$max text:tvärflöjter
 color:b from:$c  till:$c3 text:basflöjt
 color:b from:$g  till:$g3 text:altflöjt
 color:b from:$c1 till:$c4 text:flöjt
 color:b from:$c2 till:$c5 text:piccoloflöjt
 color:c from:0  till:$max text:blockflöjter
 color:b from:$f  till:$c3 text:basblockflöjt
 color:b from:$c1 till:$g3 text:tenorblockflöjt
 color:b from:$f1 till:$c4 text:altblockflöjt
 color:b from:$c2 till:$g4 text:sopranblockflöjt
 color:b from:$f2 till:$c5 text:sopraninoblockflöjt
 color:c from:0  till:$max text:flöjt- och rörbladskombinationer
 color:b from:$cc2 till:$c6 text:orgel
 color:a from:0  till:$max text:brassinstrument
 color:b from:$ee1 till:$d1 text:tuba
 color:b from:$aa1 till:$d2 text:trombon
 color:b from:$aa1 till:$e2 text:horn
 color:b from:$e  till:$c3 text:trumpet
 color:b from:$e  till:$c3 text:kornett
 color:a from:0  till:$max text:slagverk
 color:c from:0  till:$max text:membranofon
 color:b from:$cc till:$c1 text:timpani
 color:c from:0  till:$max text:idiofoner
 color:b from:$cc till:$c4 text:marimba
 color:b from:$c  till:$f1 text:rörklockor
 color:b from:$c  till:$c5 text:celesta
 color:b from:$f  till:$f3 text:vibrafon
 color:b from:$f1 till:$c5 text:xylofon
 color:b from:$g2 till:$c5 text:klockspel
 color:f textcolor:blue align:left fontsize:S mark:(line,white) shift:(3,-4)
 
 bar:pitch 
 from:0 till:$max
 at:$cc2 text:C2
 at:$cc1 text:C1
 at:$cc  text:C
 at:$c  text:c
 at:$c1  text:c1
 at:$c2  text:c2
 at:$c3  text:c3
 at:$c4  text:c4
 at:$c5  text:c5___Not
 bar:Hz
 from:0 till:$max
 at:23  text:20
 at:65  text:30
 at:105  text:44
 at:153  text:70
 at:190  text:100
 at:232  text:150
 at:262  text:200
 at:304  text:300
 at:344  text:440
 at:392  text:700
 at:430  text:1000
 at:472  text:1500
 at:502  text:2000
 at:544  text:3000
 at:583  text:4400 Hz
 bar:pitch2 # exact copy of bar:pitch 
 from:0 till:$max
 at:$cc2 text:C2
 at:$cc1 text:C1
 at:$cc  text:C
 at:$c  text:c
 at:$c1  text:c1
 at:$c2  text:c2
 at:$c3  text:c3
 at:$c4  text:c4
 at:$c5  text:c5___Not
 bar:Hz2 # exact copy of bar:Hz 
 from:0 till:$max
 at:23  text:20
 at:65  text:30
 at:105  text:44
 at:153  text:70
 at:190  text:100
 at:232  text:150
 at:262  text:200
 at:304  text:300
 at:344  text:440
 at:392  text:700
 at:430  text:1000
 at:472  text:1500
 at:502  text:2000
 at:544  text:3000
 at:583  text:4400 Hz

</timeline>


Se även

Personliga verktyg