Metylfenidat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Metylfenidat
Metylfenidat
Systematiskt namn Metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)etanoat
Övriga namn Ritalin, Concerta
Kemisk formel C14H19NO2
Molmassa 233,306 g/mol g/mol
CAS-nummer 113-45-1
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Ritalin sålt i Tyskland
Fil:Dexmethylphenidate-3D-balls.png
Metylfenidats molekylstruktur

Metylfenidat som vanligtvis förekommer i formen 'metylfenidathydroklorid' är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD); på dessa personer blir effekten inte centralstimulerande utan snarare lugnande i uttalad grad. Läkemedelet används i vissa länder även för att behandla människor med kraftiga hjärnskador, svårt Aspergers syndrom, narkolepsi, vid kroniskt trötthetssyndrom samt vid kraftig depression som visat sig resistent mot antidepressiva läkemedel. Läkemedel i Sverige med innehåll av metylfenidathydroklorid är:

Påståendet att dessa läkemedel skulle innehålla amfetamin som verksam substans är en vida spridd myt[källa behövs]. Den enda läkemedelssubstansen de innehåller är metylfenidat, resten är hjälpämnen såsom stärkelse. De ADHD-läkemedel som innehåller "amfetamin" har dexamfetamin som verksam substans, exempel på detta är Metamina (licenspreparat).

Medikinet och Equasym Depot skrivs sällan ut på grund av att namnen Concerta och Ritalin är betydligt mer kända. Ritalin 10mg är korttidsverkande medan Ritalin 20, 30, 40mg och medikinet 10, 20, 30, 40mg Depot, samt alla sorters Equasym Depot och Concerta är långtidsverkande depottabletter med vilket menas att en liten dos utsöndras från tabletten under en lång tid, så att effekten varar i ca 12 timmar.

Det som skiljer medicinerna åt är deras sätt att frigöra den aktiva substansen metylfenidat i kroppen. Det är därför många med ADHD får olika effekt av olika metylfenidathaltiga preparat, exempelvis kan samma person uppleva olika effekt mellan Concerta och Ritalin. När endast otillräcklig effekt uppnås med ett av preparaten kan ett annat provas.

Innehåll

Historia

1954 tog läkemedelsföretaget Ciba patent på metylfenidathydroklorid som en substans för att behandla depressioner, kronisk trötthet, narkolepsi och andra åkommor. I början av 60-talet uppmärksammades det att metylfenidathydroklorid hade en positiv effekt på barn med ADHD som då var känt som hyperaktivitet eller 'minimal brain dysfunction'(MBD). Ciba slogs 1996 ihop med Sandoz och bildade det som idag heter Novartis. Novartis säljer än idag metylfenidathydroklorid i formen Ritalin.

Effekt

Metylfenidathydroklorid är ett centralstimulerande preparat. Det reducerar impulsivt beteende och har en psykiskt lugnande effekt på personer med ADHD. Enligt forskning gör metylfenidat det lättare att koncentrera sig på sina skol- eller arbetsuppgifter, och därför används det som preparat vid ADHD.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer något mellan de olika metylfenidatpreparaten. Främst skiljer frekvensen av samma eller liknande biverkningar. Skillnaderna förklaras främst av de olika frisättningskurvorna, men även hur biverkningarna registrerats och hur länge och omfattande preparaten använts.

De vanligaste biverkningarna är bl.a.: Huvudvärk, nervositet, insomningssvårigheter, minskad aptit, magsmärtor, illamående, dåsighet, yrsel, rörelsesvårigheter, blodtrycksförändringar, tics, muntorrhet, viktförlust, humörförändringar, hosta. Biverkningarna är ofta övergående, särskilt de vanligaste. Då vissa patienter får sömnproblem av metylfenidat används ibland sömnmedel. Vanliga i sammanhanget är Circadin (melatonin) och Propavan (propiomazin).

Metylfenidat är beroendeframkallande i mycket höga doser, dock inte i de doser som används vid behandling av ADHD.

Preparaten ger s.k. "falsk" positivt utslag på drogtester, tex. inom sport- eller polisutredning. Vid brottsmisstanke måste giltiga intyg på medicineringen rapporteras in. Vid sportutövande på hög nivå måste metylfenidatanvändaren ansöka om dispens före tävling.

Fotnoter


Källor

Personliga verktyg