Madeleine Leijonhufvud

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tyra Madeleine Leijonhufvud (Löfmarck under sitt första äktenskap), född Frick 2 juli 1942, är professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Hennes forskning har främst rört ekonomisk brottslighet, som borgenärs-, förfalsknings-, insider- och korruptionsbrott. Hon har även forskat om sexual- och våldsbrott.

Leijonhufvud har deltagit i flera offentliga utredningar och är ledamot av Statens ansvarsnämnd. Därutöver har hon varit biträdande generalsekreterare i Vetenskapsrådet, ordförande i Institutet mot mutor och under åren 1995-2001 ordförande i fackförbundet Jusek.

Leijonhufvud har väckt uppmärksamhet genom olika debattinlägg i dagspress och television; hon har deltagit i utredningar som velat förbjuda all form av pornografi genom att låta koppleriansvar gälla även vid framställning av pornografi och anordnande av pornografisk föreställning. Hon är motståndare till homosexuellas rätt att adoptera. Hon har vidare kritiserat justitiekanslern för dennes utspel om att det finns oskyldigt dömda i svenska fängelser. Hon har dessutom kritiserat ateism-förespråkare som Richard Dawkins och Christer Sturmark.[1]

Referenser

  1. Etikfrågor viftas bort i jakten på religionen, Madeleine Leijonhufvud, Svenska Dagbladet, 2007-08-15


Personliga verktyg