LADOK

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

LADOK, (ursprungligen en akronym för Lokalt Adb-baserat DOKumentationssystem), är ett system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige. Systemet utvecklas gemensamt på uppdrag av Ladokkonsortiet, medan driften av systemet sker på uppdrag av varje enskilt lärosäte (högskolor respektive universitet) på en av de tre certifierade driftställena i Umeå, Uppsala samt Lund.

Varje lärosäte har sin egen databas vilken därför endast innehåller lokala resultat och registreringar. Antagnings- och examenshandläggare på lärosätet kan läsa i övriga lärosätens databaser via en för dessa särskilt framtagen applikation.

LADOK är även ofta benämningen på den lokala databasen vid respektive LADOK-anslutet lärosäte; vid Uppsala universitet används i stället beteckningen UPPDOK. Systemet ägs av Ladokkonsortiet och förvaltas av Verket för högskoleservice (VHS). Utvecklingen sker hos Ladokenheten vid Umeå Universitet.

Ladok på webb

Traditionellt matar institutionens kurssekreterare in och tar fram uppgifter ur LADOK, t.ex. baserat på lärarnas resultatlistor. Flera lärosäten har emellertid börjat erbjuda studenter och lärare att själva komma åt vissa LADOK-uppgifter online via ett antal tjänster som går under namnet LADOK på webb. Exempelvis kan studenter registrera sig på kurs, ändra sina adressuppgifter, ta fram studiemeritförteckning, registrerings- och studieintyg, kursbevis, adresslistor för kurskamrater, mm.

Se även

Externa länkar

Ladokkonsortiet

Ladokenheten, Umeå Universitet

Personliga verktyg
På andra språk