Konsert

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se konsert (musikverk) för ett verk komponerat för orkester.
Melbourne 2005, en orkester spelar för publiken vid en konsert i Rod Laver Arena.

En konsert är ett framförande av musik inför en publik. Vanligen uppträder musiker och sångare, ibland kallade artister, i ett så kallat levande framförande. I vissa fall används också förinspelat material, så kallad playback. Konserter förekommer i alla typer av sammanhang och lokaler, även utomhus.

Konserter skiljer sig i allmänhet från bruksmusik som dans eller festmusik, och från musikteater, i och med att musiken står helt i fokus för lyssnarna.

Innehåll

Aspekter och förutsättningar

Applådtack

Konserter slutar vanligen med någon form av tack, där musikerna reser sig, bugar sig eller lämnar scenen för att visa att framträdandet är slut varvid publiken tackar genom att vanligen applådera. Efter tacket ges ofta extranummer.

Akustik

De akustiska förhållandena är mycket viktiga vid en konsert. Eko och efterklang påverkar både klangbilden och musikernas möjlighet att höras, och höra varandra. Rum med besvärlig akustik kan göra framföranden svåra eller till och med omöjliga. Ett rum med svag efterklang kan göra ljudet torrt och obehagligt, medan ett rum med lång efterklang kan göra toner svåra att urskilja och skapa interferensproblem. Utomhuskonserter kan vara extra svåra, eftersom det inte finns något rum som kan skapa efterklang. Ofta använder man då en plats med naturlig akustik, till exempel vid torg, en mur eller sluttning som på en amfiteater.

Elförstärkning

En PA-anläggning gör om musikernas förutsättningar totalt, och är i allmänhet nödvändigt för större konsertsalar, elektriska instrument eller utomhuskonserter.

Typer av konserter

Abonnemangskonsert

Dansbandskonsert

Dansband talar oftare om spelning än konsert. Nedanför scenen dansar flertalet besökare. Några sitter eller står dock bredvid och lyssnar. Dansband spelar ofta ute i folkparker om sommaren, och i inomhuslokaler om vintern, bland annat i båtar, Folkets hus-lokaler och hotell.

Elektronmusik

Fest- och högtidskonsert

Kammarkonsert

Konsert som hålls för 2-10 personer i ett rum.

Kyrkokonsert

Kyrkokonsert kallas konserter i kristendomens kyrkobyggnader. Så kallade julkonserter hålls juletid.

Pop- och rockkonsert

Pop- och rockkonserter hålls sommartid ute på stora fältområden och sportanläggningar, medan man vintertid flyttar in till ställen som ishallar/sporthallar/bandyhallar och konserthus.

Rasistkonsert

Vid framförandet av rasistisk musik kan mycket strida mot lagstiftningen i olika länder. Därför hålls många sådana konserter i garage och liknande lokaler, och man försöker frånhålla polisen och allmänheten information om att, var och när konserten skall äga rum. Vissa sådana konserter, som Brottbykonserten den 3 januari 1998, har fått stor uppmärksamhet.

Utomhuskonsert

Utomhuskonserter tillämpas på många håll i världen bara under sommaren på grund av lokala klimatförhållanden.

Konsertturné

En konsertturné är en serie konserter i olika orter inom en viss dit, spridda inom ett land eller flera olika länder. På den populärmusikaliska scenen genomförs de ofta för att marknadsföra nya album, även om gammalt material också brukar framföras.

Festivaler

Vid en musikfestival uppträder flera artister och grupper samma kväll, och framför bara några få melodier innan det är dags för nästa artist/grupp att gå upp. I Eurovision Song Contest och dess uttagningar framför man oftast en låt var, och den låt som får flest röster vinner tävlingen.

Välgörenhetskonsret

Vid en välgörenhetskonsert går de flesta pengarna till välgörenhet, ofta i samband med fattigdom, krig, svält, naturkatastrofer och liknande.

Historia

Personliga verktyg