Kommun (Österrike)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Österrikes politiska system

Kommunen (tyska: Gemeinde) är den administrativa enheten för lokal självstyrelse i Österrike. Den kommunala självstyrelsen i Österrike är inskriven i författningen, medan den kommunala organisationen regleras av delstatslagar. Österrike har en enhetlig kommuntyp. Benämningarna köping (ty. Markt) eller stad (ty. Stadt) i Österrike är bara titlar utan rättslig innebörd.

Österrike har 2 357 kommuner (2007) med i genomsnitt 3 400 invånare. Bara 71 kommuner har mer än 10 000 invånare. 15 kommuner är städer med eget statut (ty. Statutarstadt), d v s att de även handhar de uppgifter som annars är ålagda distrikt. Staden Wien är både kommun och delstat.

Varje kommun har ett kommunfullmäktige (ty. Gemeindevertretung eller Gemeinderat) som väljs i allmänna val samt en kommunstyrelse (ty. Gemeindevorstand eller Stadtrat) som väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är borgmästaren som i tre delstater väljs av kommunfullmäktige och i sex delstater direkt i allmänna val.

Kommunernas uppgifter inom den lokala självförvaltningen är dels ålagda (t.ex. förvaltning av kommunens förmögenhet, indrivning av kommunalskatt, socialtjänst, räddningstjänst, underhåll av det kommunala vägnätet m.m.), dels frivilliga (kommunala bostäder, viss teknisk service m.m.). Dessutom sköter kommunerna vissa uppgifter på uppdrag av staten som t.ex. nationalrådsval, folkräkning, folkbokföring m.m.

Personliga verktyg
På andra språk