Geologisk tidsskala

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Geologiska tidsskalan)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En geologisk tidsskala är en sammanställning av jordens geologiska strata (stratum), tolkade utifrån en teori (eller snarare en filosofi) som kallas uniformismen. Olika lager är uppbyggda på olika sätt, många lager innehåller fossil av olika sorter, och lagren ligger i en viss ordning. Lagren är namngivna som perioder, definierade av arbetsgrupper inom International Commission on Stratigraphy.

Grunden för åldrarna i denna tidsskala var James Huttons uniformism, dvs tanken att allt bildats långsamt och att det aldrig varit något slags större katastrof. Charles Lyell arbetade vidare på denna tanke och populariserade den 1830. Under 1800-talet letade många forskare efter metoder som skulle passa denna teori, men man kallade teorin för "geologiska fakta". När man i början av 1900-talet fann metoder som gav höga åldrar som stämde med tanken om uniformism, började man använda dem. Det finns dock många problem med sådana metoder, både relativa metoder som biostratigrafi och radiometriska dateringsmetoder inom geokronologin, som anses ge absoluta åldrar på olika bergarter och vara riktiga därför att de stämmer med den tidsskala man har.

Tiden innan kambrium kallas generellt för prekambrium, men den korrekta indelningen är hadeikum, arkeikum och proterozoikum. Ursprungligen användes termen för att beteckna all tid innan det fanns spår av liv, dvs innan kambrium, men idag är det en något föråldrad term. Vendium är ett äldre namn på den yngsta delen av proterozoikum. Idag kallas den delen av jordens historia för ediacara.

Tidsskalan som presenteras nedan visar indelningen man gjort för 542 miljoner år, det som kallas fanerozoikum. Tidsspannet till höger representerar antalet miljoner år sedan tidsperioden anses ha börjat.

eon era period epok milj. år
fanerozoikum kenozoikum kvartär holocen 0,0115
pleistocen 1,806
tertiär neogen pliocen 5,332
miocen 23,03
paleogen oligocen 33,9
eocen 55,8
paleocen 65,5
mesozoikum krita yngre krita 99,6
äldre krita 145,5
jura yngre jura 161,2
mellersta jura 175,6
äldre jura 199,6
trias yngre trias 228
mellersta trias 245
äldre trias 251

paleozoikum

perm loping 260
guadalup 270,6
cisulal 299
karbon pennsylvan 318,1
mississippi 359,2
devon yngre devon 385,3
mellersta devon 397,5
äldre devon 416,0
silur pridoli 418,7
ludlow 422,9
wenlock 428,2
llandovery 443,7
ordovicium yngre ordovicium 460,9
mellersta ordovicium 471,8
äldre ordovicium 488,3
kambrium furong 501,0
mellersta kambrium 513,2
äldre kambrium 542


Källor

  • Gradstein et al. 2004. The geological Time scale 2004
Personliga verktyg