Holocen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kenozoikum: 65 miljoner år före nutid - nutid
period epok milj. år
sedan
kvartär 1,65 holocen 0,01 0,01 - 0
pleistocen 1,64 1,65 - 0,01
neogen
21
pliocen ~3,5 5 - 1,65
miocen 18 23 - 5
paleogen
42
oligocen 12 35 - 23
eocen 22 57 - 35
paleocen 8 65 - 57
Eran kenozoikum är en del av eonen fanerozoikum.
Se vidare Geologisk tidsskala.

Holocen betecknar nuvarande geologisk epok.

Geologisk epok

Holocen är den pågående geologiska epoken som inleddes för ca 11.700 år sedan. Holocen är en interglacial och har ett förhållandevis stabilt klimat med ett klimatoptimum för ca 8000-5000 år sedan. I Skandinavien sker en övergång till ett mer variationsrikt och fuktigare klimat för ca 5000 år sedan med bl.a. nybildning av glaciärer i fjällkedjan och ökad försumpning och torvbildning. En återgång till ett något varmare klimat sker under det medeltida klimatoptimet ca 800-1400, följt av den så kallade Lilla istiden mellan ca 1400 och 1900.

Se även


Personliga verktyg