Pleistocen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kenozoikum: 65 miljoner år före nutid - nutid
period epok milj. år
sedan
kvartär 1,65 holocen 0,01 0,01 - 0
pleistocen 1,64 1,65 - 0,01
neogen
21
pliocen ~3,5 5 - 1,65
miocen 18 23 - 5
paleogen
42
oligocen 12 35 - 23
eocen 22 57 - 35
paleocen 8 65 - 57
Eran kenozoikum är en del av eonen fanerozoikum.
Se vidare Geologisk tidsskala.

Pleistocen är en geologisk epok som sträcker sig från 1,81 miljoner år sedan till ungefär 11 500 år sedan. Under denna period sker även omfattande nedisningar på norra jordklotet som vanligen benämns istider. Tidsperioden utgör huvuddelen av kvartärtiden, en tidsperiod som också innefattar holocen. Namnet pleistocen kommer från lagerstudier utförda på Sicilien av Charles Lyell i mitten av artonhundratalet. Perioden definieras av en omfattande nedkylning av klimatet på jorden, vattenlevande blötdjur klarar sig i kallare vatten utvecklas och att äldre vattenbaserade organismer (latin: Discoaster) försvinner, samt att moderna hästar och elefanter uppträder och sprider sig över större områden.

I arkeologi motsvaras pleistocen av paleolitikum, den äldre stenåldern.


Personliga verktyg