Eon (geologi)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En eon är den största enheten inom den geologiska tidsskalan. Jordens historia delas in i fyra olika eoner där den tidigaste är hadeikum, följt av arkeikum (ca 4 miljarder till 2,5 miljarder år sedan) för att sedan följas av jordens medeltid proterozoikum (2,5 till 0,542 miljarder år sedan) och den eonen vi lever i fanerozoikum (började för 542 miljoner år sedan), som är den yngsta av dem alla. En eon delas sedan i olika eror.


<timeline> ImageSize = width:800 height:100 PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify

Colors =

 id:neogene  value:rgb(0.99215,0.8,0.54)
 id:paleogene value:rgb(1,0.7019,0)
 id:cretaceous  value:rgb(0.5,0.764,0.1098)
 id:jurassic   value:rgb(0.302,0.706,0.5) 
 id:triassic  value:rgb(0.403,0.765,0.716) 
 id:permian  value:rgb(0.404,0.776,0.867) 
 id:carboniferous   value:rgb(0.6,0.741,0.855)
 id:devonian value:rgb(0.6,0.6,0.788)
 id:silurian value:rgb(0.694,0.447,0.714)
 id:ordovician   value:rgb(0.976,0.506,0.651)
 id:cambrian value:rgb(0.984,0.5,0.373)
 id:neoproterozoic  value:rgb(0.792,0.647,0.583)
 id:mesoproterozoic  value:rgb(0.867,0.761,0.533)
 id:paleoproterozoic  value:rgb(0.702,0.698,0.369)
 id:eoarchean  value:rgb(0.5,0.565,0.565)  
 id:paleoarchean  value:rgb(0.6,0.592,0.569)  
 id:mesoarchean  value:rgb(0.698,0.65,0.6)  
 id:neoarchean  value:rgb(0.796,0.804,0.784)  
 id:ediacaran   value:rgb(0.918,0.847,0.737)  
 id:cryogenian  value:rgb(0.863,0.671,0.667)
 id:tonian    value:rgb(0.796,0.643,0.424) 
 id:stratherian  value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:calymmian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:orosirian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:rhyacian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:siderian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:ectasian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:stenian   value:rgb(1,1,0.8)  # light yellow
 id:cenozoic  value:rgb(1,1,0)
 id:mesozoic  value:rgb(0.5,0.6784,0.3176)
 id:paleozoic value:rgb(0.5,0.7098,0.835)
 id:phanerozoic value:rgb(0.7019,0.886,0.819)
 id:proterozoic value:rgb(0.8,0.85,0.568)
 id:archean  value:rgb(0.6,0.6784,0.6745)
 id:hadean value:rgb(0.4,0.4,0.4)
 id:precambrian value:rgb(0.9,0.9,0.9)
 id:black value:black
 id:white value:white

Period = from:-4567.17 till:0 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500

Define $markred = text:"*" textcolor:red shift:(0,3) fontsize:10

PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5)
 bar:supereon
 from: start till: -542 text:prekambrium color:precambrian


 bar:eon


 at:   0  align:right $markred
 at:  -542  align:left  $markred shift:(2,3)
 from: -542  till:  0  text:Fanerozoikum color:phanerozoic  
 from:-2500  till: -542  text:Proterozoikum color:proterozoic  
 from:-3800  till: -2500 text:Arkeikum   color:archean  
 from: start till: -3800 text:Hadeikum    color:hadean
 bar:era
 from: -65.5 till:  0  text:K~m shift:(0,1.5)    color:cenozoic    
 from: -251  till: -65.5 text:Meso~zoikum shift:(0,1.5) color:mesozoic    
 from: -542  till: -251 text:Paleo~zoikum shift:(0,1.5) color:paleozoic 
 from: -1000 till: -542 text:Neoprote-~rozoikum shift:(0,1.8) color:neoproterozoic  
 from:-1600  till: -1000 text:Mesoproterozoikum color:mesoproterozoic
 from:-2500  till: -1600 text:Paleoproterozoikum color:paleoproterozoic
 from:-2800  till: -2500 text:Neo-~arkeikum shift:(0,1.5)   color:neoarchean    
 from:-3200  till: -2800 text:Meso-~arkeikum shift:(0,1.5)  color:mesoarchean   
 from:-3600  till: -3200 text:Paleo-~arkeikum shift:(0,1.5) color:paleoarchean   
 from:-3800  till: -3600 text:Eoar-~keikum shift:(0,0.5) color:eoarchean fontsize:6    
 from:start  till: -3800 color:white


</timeline>


Se även

Personliga verktyg