Frötuna församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Frötuna församling
Län Stockholms län
Kommun Norrtälje kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Sjuhundra kontrakt
Folkmängd 2 390
Församlingskod 018823
Pastoratskod 010402
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Frötuna församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Rådmansö-Frötuna pastorat.

Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Frötuna och Länna skeppslag i Roden.

Församlingen består av lågt belägna dalgångsbygder, vilka är omgivna av skogsmarker. De östra delarna har skärgårdsnatur. Församlingen omfattade förr även Norrtälje.

Församlingen avgränsas i norr av sjön Lommaren samt Lommarsundet och dalgången härifrån ut till Norrtäljeviken. I öster avgränsas församlingen av Hattsunden och gränsen mot Rådmansö församling. Gränsen går över land från Hattsunden till Håtöviken. Här ligger Håtö svansar i församlingen. Gränsen löper sedan västerut genom Norrfjärden och innesluter Humlö, Västerö och Idö. Församlingsgränsen når land strax söder om Spraggarboda. I församlingen ligger sjön Limmaren. Större byar är Spraggarboda, Spillersboda, Nodsta, Kaggeboda, Baltora, Björknäs samt Björnösund.

I det nutida Frötuna församling har man funnit cirka 900 fornlämningar. Några är spridda bronsåldersgravar. I övrigt är de belägna på ungefär 40 gravfält. Alla är från yngre järnåldern och är belägna kring byar i västra delen av församlingen. Vid Kyrksjön finns en fornborg med husterrasser. Vidare är tre runstenar kända. Östra delen, mot skärgården, är bebyggd först under medeltiden.

I Frötuna församling ligger Björnö gods.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1311 Frøtunum. Här ingår gudinnan Fröja i genitiv samt efterledet -tuna.

Se även


Personliga verktyg
På andra språk