Filosofie licentiat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Titeln licentiat fanns ursprungligen i de tre högre fakulteterna vid Sveriges universitet. Enligt K.M:ts stadga angående filosofiska examina 1 november 1907 infördes filosofie licentiat ("fil.lic.") och skulle enligt stadgan avläggas efter filosofie kandidat- (eller filosofisk ämbets-) examen och berättigade efter disputation till doktorsvärdighet, vilket också var fallet i juridiska och medicinska fakulteterna. Filosofie licentiatexamen i denna form avskaffades år 1969, men de som innan dess påbörjat studier för denna examen kunde i viss utsträckning avlägga denna under ytterligare några år.

I högskolelagen 1977 saknades filosofie licentiatexamen, men återinfördes på 1980-talet som en forskarexamen för vilken nominellt två års arbete efter grundexamen erfordras. Till skillnad mot tidigare är denna examen i sin nya form inte obligatorisk för disputation för doktorsexamen.

Personliga verktyg