Förhistoriskt liv

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Med förhistoriskt liv menas de olika organismer som bebott jorden från livets uppkomst för omkring 3,8 miljarder år sedan till den historiska perioden omkring 3500 f.Kr. när människor började bevara skriftliga dokument.

Allteftersom evolutionen pågick på jorden, utvecklades nya former av liv, och flera arter, såsom dinosaurierna, utrotades.

Förhistoriskt liv utvecklades under denna långa tidsperiod från enkla, bakterieliknande celler i världshaven till alger och urdjur, och slutligen till sammanhängande, flercelliga former som svampar, landlevande växter, maskar, mollusker, kräftdjur, insekter och ryggradsdjur.

I geologiska termer utvecklades människan väldigt sent, för omkring fyra miljoner år sedan (Se Geologisk tidsskala och Människans utveckling).

Mycket få arter som existerade under denna period finns kvar idag oförändrade (till exempel tofsstjärtfiskar), och gör dem till levande fossiler. Även andra djur som hajar har ändrats, men inte mycket, under årens lopp.

Dock har många livsformer utrotats – ungefär 99 procent – och de enda spåren som finns av dem idag är avtryck på berg, nergjutningar eller andra fossiler.

Se även


Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.


Personliga verktyg