Erik Lundberg (nationalekonom)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Erik Filip Lundberg, född 13 augusti 1907 i Stockholm, död 14 september 1987, svensk nationalekonom som ingick i Stockholmsskolan och har blivit känd för sin konjunkturteori.

Erik Lundberg var son till matematikern fil.dr. Filip Lundberg (1876-1965) och Astrid Stedt. 1931-33 studerade han i USA som Rockefellerstipendiat, efter att han blivit fil.lic. vid Stockholms högskola, och när han återkom till Sverige fick han tjänst vid Riksbankens ekonomiska sekretariat. 1934 var han planhushållningsnämndens ekonomiska rådgivare på Island. Han doktorerade 1937 med Studies in the theory of economic expansion, och fick samma år anställning vid Konjunkturinstitutet, där han 1944 blev chef. Nästan samtidigt utnämndes han till den förste professorn i nationalekonomi vid Stockholms högskola. Han hade under denna tid även varit sakkunnig i olika staliga utredningar.

1933-35 utgav han, Ingvar Svennilson och Gösta Bagge Wages in Sweden 1860-1930 I-II för socialvetenskapliga institutionen. I sin doktorsavhandling vidareutvecklar Lundberg den konjunkturteori som Keynes framlagt i Treatise of Money, och försöker, främst genom Knut Wicksells arbeten, förena den med en dynamisk aspekt, och lanserar en konjunkturcykel samt en icke-jämviktsteori. I andra verk utreder han investeringars dubbla roller, i efterfråga och utbud, och menade att detta kunde leda till en obalans i tillväxten. De tidiga arbetena studerar hur konjunkturen påverkas av export och import. I Produktivitet och räntabilitet (1961) myntar han uttrycket Horndalseffekten för att beskriva en ökad produktivitet utan investeringar. Under 1980-talet var hans forskning inriktad på ekonomiska kriser och 1900-talets stora nationalekonomers inflytande på politiken.

1939-1956 var han och Ingvar Svennilson redaktörer för Ekonomisk tidskrift.

Lundberg invaldes 1950 som ledamot nummer 958 av Kungliga Vetenskapsakademien.

Källor

  • Lindberger, Anton, artikel i Svenska Män och Kvinnor 5 (Sthlm 1949)
  • Pålsson Syll, Lars, De ekonomiska teoriernas historia (Lund 1998)
  • Vem är det 1961
Personliga verktyg
På andra språk