Dualis

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel behandlar begreppet dual inom grammatik. För det matematiska begreppet, se dualrum.

Dualis är ett grammatiskt numerus (utöver singularis och pluralis) för två subjekt eller objekt. Några språk med dualisform är arabiska, samiska, slovenska, sorbiska och sanskrit.

I modern ryska är dualis avskaffat, men vissa rester hänger fortfarande kvar i kvantitetsuttryck. Efter räkneordet один/одна/одно (en/ett) står substantiv i formen nominativ singularis, efter räkneorden два/две (två), три (tre) och четыре (fyra) står de i genitiv singularis och efter övriga räkneord står de i genitiv pluralis. I det polska språket förekommer också dualis i vissa fall.

I det slovenska, det sorbiska och det arabiska språket förekommer dualis som en levande del av språket.

fornisländska var við och þið dualis av "vi" resp. "ni", medan vér och þér var pluralis. På nuisländska är við och þið pluralis medan vér och þér är arkaiserande pluralis.

Exempel på rester av dualis som fortfarande lever kvar i svenskan är "öron" och "ögon", som idag är pluralis. Ett levande dualisinslag kan distinktionen mellan båda eller bägge (två) och alla (fler än två eller okänt antal) sägas vara. "Ingendera" (av två möjliga) är också en levande dualisform.

I engelska språket förekommer också vissa levande dualisinslag; dessa är both istället för all (båda/alla), between eller betwix istället för among (mellan), either istället för any (någon, vilken som helst), och neither istället för none (ingen).


Personliga verktyg