Drottningholmsmalmen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Villa Erskine i augusti 2008.

Drottningsholmsmalmen, eller bara Malmen, är ett område på Lovön i direkt anslutning till Drottningholms slott. Området planerades av Gustav III som ett industri- och hantverkssamhälle, och kungen lät rita en stadsplan för området med rätlinjiga kvarter. Området blev dock aldrig ett industri- eller hantverksområde, istället byggdes hus för sommargästande stockholmare och till hovet närstående personer. Området ger idag intryck av ett spontant framvuxet område, med en för svenska mått unik koncentration av bostadshus från 1700- och 1800-talet. Under efterkrigstiden uppfördes ett tiotal moderna villafastigheter i området som bröt den enhetliga miljö, de flesta av nybyggena var dock av hög arkitektonisk klass. Ledande arkitekter som Peter Celsing (två hus), Ralph Erskine, Nils Tesch och Bengt Lindroos uppförde bostäder. De tre förstnämnda bosatte sig också i egenritade hus på området.

Malmen skiljs åt från Slottsparken av landsvägen som förbinder Ekerö (och Lovön) med Stockholm, mellan landsvägen och Malmen ligger en rad förvaltningsbyggnader som normalt inte räknas in i Malmen, bland annat de byggnader som som kallas "Långa raden" och rymmer Apotekshuset, Kanslihuset och Inspektorsbostaden.

Innehåll

Historia

Berghem, november 2008

Huvuddelen av byggnaderna uppfördes före 1850 och är präglade av en enkel 1700-hundratalsarkitektur brutet tak, och knuttimmrade och panelade väggar. En skola (lilla skolan) uppfördes omkring 1800, vid samma tid uppfördes en fattigstuga och fastigheterna Berghem och Carlottenberg. Vid Loviselund, i Malmens norra del vid det gamla färjelägret, uppfördes ett gästgiveri 1692, den timrade byggnaden är bevarad och är idag en flygel till Loviselund. I slutet av artonhundratalet uppfördes ytterligare några bostadshus i en rikt utsmyckad träarkitektur.

Efterkrigstiden

En förnyad byggnadsverksamhet tog fart på 1950-talet då några av Sveriges främsta arkitekter slog sig ned i området och uppförde egna hus.

Byggnader

Villa Axelsberg i förgrunden, i bakgrunden Villa Klockberga (november 2008)
Villa Klockberga, november 2008
  • Villa Albion (fd Villa Collins). Enplansvilla uppförd i lättbetongblock av arkitekterna Bengt Lindroos och Hans Borgström 1956. Byggnaden är ett atriumhus med vit fasad med gröna plåtdetaljer, mot baksidan öppnar sig atriumet mot tomten genom stora glaspartier.
  • Berghem. Herrgårdsliknade villa uppförd 1795-1801 i två plan plus vindsvåning på en tomt tillhörande hovkamrer Wettervik. Ett av områdets äldre hus.
  • Eriksberg. Tidstypisk villa från 1850-talet uppförd i rik snickarglädje för greve von Rosen på en tomt som uppläts till honom av Oscar I.
  • Loviselund, en av de tre stora strandfastigheterna som upptar den plana stranddelen av Drottningholmsmalmen, väster om kvarnberget. Tomterna som går ända fram mot sundet var platsen för det gamla färjelägret som innan bron kom till förband Lovön med Kärsön och vidare mot staden. Fastigheten är bebyggd med en pampig herrgårdsliknade byggnad.
  • Villa Axelsberg. En villa uppförd av Nils Tesch för att användas som privatbostad på 1960-talet. Till skillnad från Erskines och Celsings hus är byggnaden uppförd som en pastisch av ett äldre hus.
  • Villa Erskine. Villa och kontorsbyggnader uppfört av Ralph Erskine i 1962-1963. Byggnaderna är uppförd i vitmålad lättbetong, med svarta plåttak. De tre småskaliga husen - kontor, bostad och garage - grupperar sig kring en atriumliknade gård.
  • Villa Friis. Privathus och ateljé åt konstnären Eva Friis, ritat av Peter Celsing och uppförd 1952-1955.
  • Villa Klockberga. Äldre villabyggnad ombyggd av Peter Celsing 1966-1969 för att användas som privatbostad. Byggnaden är ett äldre trähus som kläddes med svart plåt. Det brukar räknas som det första postmoderna byggnaden i Sverige.

Referenser

Externa länkar


Byggnader på Drottningholmsmalmen

Loviselund | Villa Albion | Villa Axelsberg | Villa Erskine | Villa Friis | Villa Klockberga

Personliga verktyg