DNA-polymeras

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

DNA-polymeras är ett enzym som används vid DNA-replikation, vilket är det första steget i celldelningen. Dess specifika uppgift är att påskynda sammanfogningen av nukleotider med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A-T, C-G).

DNA-polymeras finns i alla levande organismer, förutom en del virus som har sitt genom i form av RNA istället för DNA och därför bara använder sig av RNA-polymeras.

Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. Hos prokaryoter betecknas dessa med romerska siffror: DNA-polymeras I,II,III,IV,V, medan de hos eukaryoter betcknas med grekiska bokstäver: α,β,γ,δ,ε, etc.

I molekylärbiologiska och biokemiska laboratorier används ofta ett värmestabilt DNA-polymeras som kallas Taq-polymeras. Detta enzym tillhör ursprungeligen arkén Thermus aquaticus som lever i värma källor, och vars beståndsdelar alltså är extremt värmetåliga. Upptäckten renderade det möjligt att effektivt kunna tillverka stora mängder av specifika DNA-sekvenser med hjälp av metoden PCR. Idag existerar flera olika typer av Taq-polymeraser som kan köpas kommersiellt, varav de flesta är genetiskt modifierade för ändamålet; det ursprungliga Taq-polymeraset saknar korrekturläsningsförmåga vilket leder till en hög mutationsfrekvens.

Personliga verktyg