RNA-polymeras

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

RNA-polymeras är ett enzym som är direkt involverat i transkriptionen, d.v.s. den process då cellens DNA omskrivs till mRNA (som sedan omskrivs till protein).

När en specifik gen ska transkriberas görs genens promotor tillgänglig så att RNA-polymeraset kan binda in. Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (t ex olika transkriptionsfaktorer) Sedan vandrar RNA-polymeraset längs med genen och styr tillverkningen av mRNA som är komplementärt till genen. När genen tagit slut lämnar RNA-polymeras genen och kan användas igen.

RNA-polymeras kan isoleras från celler för att sedan användas vid translationsförsök in vitro.

Personliga verktyg