Bundesheer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bundesheer
100px
Bundesheers symbol
Information
Nation Mall:Landsdata Österrike Österrike
Grundad 1955
Organisationer Landstreitkräfte
Luftstreitkräfte
Högkvarter Wien, Österrike
Stående styrkor 55.000
Reservstyrkor 24.000
Aktiva styrkor 31.000
Ekonomi
Övrigt
Draken i Bundeheers tjänst.

Österreichs Bundesheer är Österrikes försvarsmakt.

Bundesheer återskapades i samband med Österrikes självständighet 1955. Bundesheer är uppdelat i mark- och luftstridskrafter. Det österrikiska flygvapnet flög under lång tid svenska stridsplan, bl.a. J35 Draken. 2005 flögs de sista Draken-planen som var i tjänst innan de pensionerades.

Innehåll

Uppdrag

Organisation

Bundesheers organisation 2007

Ledning

Överbefälhavare för Bundesheer är förbundspresidenten. Det direkta chefskapet över Bundesheer utövas av försvarsministern genom order och anvisningar till de militära cheferna och till de myndighetschefer som är underställda försvarsministeriet. Generalstaben ingår som en avdelning i försvarsministeriet och generalstabschefen är som fyrstjärnig general den militäre chef som har högst rang.

Under försvarsministeriet utövas den direkta ledningen över Bundesheer av stridskrafternas ledningskommando (Streitkräfteführungskommando), vars chef är en generallöjtnant, och stridskrafternas understödskommando (Kommando Einsatzunterstützung), vars chef är en generalmajor.

Förband, skolor och myndigheter

Stridskrafternas ledningskommando

Under stridskrafternas ledningskommando i Graz lyder följande förband:

Markstridskrafter
Gardesbataljonen
Luftstridskrafter
 • Flygunderstödskommandot (Kommando Luftunterstützung)
  • En flygflottilj för flygunderstöd i Langenlebarn (taktisk flottilj för armésamverkan).
  • Flygteknisk basorganistion.
Sjöstridskrafter
Patrullbåten Niederösterreich
 • 2 patrullbåtar

Stridskrafternas understödskommando

Under stridskrafternas understödskommando i Wien lyder följande förband och myndigheter:

Försvarsministeriet

Direkt under försvarsministeriet lyder följande myndigheter (samtliga i Wien):

Direkt under försvarsministeriet lyder följande skolor:

Personal

CIMG3656 oesterr bheer gd-k.jpg

Bundesheers militära personal är antingen soldater, värnpliktiga i milisen eller värnpliktiga i reserven.

Österrike har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 % av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 6 månader. Repetitionsutbildningens längd är 2 månader. Bundesheer har i fredstid en personalstyrka om ca 40 000 personer, varav 17 000 värnpliktiga (år 2005).

Personalstruktur

Aktiva

Militär personal i aktiv tjänst (Präsenzdienst) är soldater, dit hör:

 • Berufsmilitärpersonen, dvs. tillsvidareanställda yrkesofficerare och yrkesunderofficerare.
 • Militärpersonen auf Zeit, dvs. kontraktsanställda yrkesofficerare, yrkesunderofficerare och yrkessoldater.
 • Värnpliktiga officerare, underofficerare och soldater inkallade till grundutbildning, repetitionsutbildning eller för tjänstgöring i mobiliseringsorganisationen.

Krigsplacerade

Krigsplacerade värnpliktiga (Milizstand) är värnpliktiga i milisen, dit hör:

 • Värnpliktiga officerare, underofficerare och manskap, som är krigsplacerade i mobiliseringsorganisationen men inte är i aktiv tjänst.

Personalreserv

Värnpliktiga i personalreserven (Reservestand) är värnpliktiga i reserven, dit hör de värnpliktiga officerare, underofficerare och manskap, som inte är krigsplacerade i mobiliseringsorganisationen och inte är i aktiv tjänst.

Militära grader

Bundesheers grader och typbefattningar med NATO-kod. Inom parentes motsvarande svensk grad enligt 2009 års befälsordning.

Manskap

 • OR-1 Rekrut - Soldat under grundutbildning (menig).
 • OR-2 Gefreiter - Soldat efter genomförd grundutbildning (6 månader) (Menig 1kl).
 • OR-3 Korporal - Soldat efter 12 månaders tjänst, ställföreträdande gruppchef (vicekorpral).
 • OR-4 Zugsführer - Ställföreträdande gruppchef, gruppchef (korpral)

Underofficer

Officer

 • OF(D) Fähnrich - Kadett vid militärhögskolan.
 • OF-1 Leutnant - Plutonchef (fänrik)
 • OF-1 Oberleutnant - Ställföreträdande kompanichef, kompanichef (löjtnant)
 • OF-2 Hauptmann - Kompanichef (kapten)
 • OF-3 Major - Bataljonschef (major)
 • OF-4Oberstleutnant - Bataljonschef (överstelöjtnant)
 • OF-5 Oberst - Regementschef (överste)
 • OF-6 Brigadier - Brigadchef, chef för luftrumsövervakningskommandot (brigadgeneral)
 • OF-7 Generalmajor - Chef för militärkommando, chef för stridskrafternas understödskommando (generalmajor)
 • OF-8 Generalleutnant - Chef för stridskrafternas ledningskommando (generallöjtnant)
 • OF-9 General - Generalstabschef (general)

Externa länkar

Se även

Personliga verktyg