Bo Sundqvist

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bo Sundqvist, född 1941 i Lövånger, Västerbottens län (Västerbotten), är fysiker, professor och akademisk ledare. Han var rektor för Uppsala universitet 1997-2006. Son till folkskollärare Signar Sundqvist och Gerda Sundqvist född Wikström.

Utbildning

Sundqvist har sin akademiska grundutbildning inom naturvetenskapen och avlade filosofie magisterexamen 1965 och civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk fysik 1967, båda vid Uppsala universitet. Sedan dess har han varit universitetet trogen. Han avklarade sin forskarutbildning i två etapper, den första delen bestod i en filosofie licentiatexamen inom högenergifysik 1969. Fem år senare, 1974, disputerade Sundqvist som filosofie doktor på en avhandling om kärnfysik. Han docentförklarades redan 1975. Han är hedersdoktor vid Colombouniversitetet, Sri Lanka (2003).

Akademisk karriär

Åren 1984-1987 var Sundqvist vice föreståndare vid Tandemacceleratorlaboratoriet. Han installerades som professor i jonfysik 1987. Tillsammans med en kollega, professor Måns Ehrenberg, grundade han ett civilingenjörsprogram med inriktning mot molekylär bioteknik.

Sitt akademiska ledarskap inledde han som dekanus för sektionen för fysik 19921993 och senare dekanus för teknisk-naturvetenskaplig fakultet 19931997. Han ingår i Uppsala universitets styrelse, Konsistoriet, sedan 1995. Hösten 1996 föreslogs han som ny rektor för universitetet och han tillträdde uppdraget 1997. Hans förordnande förlängdes med ytterligare en treårsperiod 2003 och löpte till den 30 juni 2006.

Som rektor för ett av landets främsta lärosäten har Sundqvist valts in i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, och var dess vice ordförande 2000-2004 för att sedan 2005-06 tjänstgöra som förbundets ordförande.

Bo Sundqvist forskning har resulterat i publicering av mer än 250 vetenskapliga artiklar om fånukleonsystem, jon-ytväxelverkan och biologisk masspektroskopi. Han har verkat som gästforskare vid flera utländska universitet såsom Institut de Physique Nucleair d'Orsay, Paris, California Institute of Technology, Pasadena, Kalifornien och University of Virginia, Charlottesville, Virginia.

Sundqvist är ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (1991), Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala (1995), Kungliga Vetenskapsakademien (1996, preses 2006-2009), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (1998), Kungliga Danska Vetenskapsakademien (2002) och av European Physical Society.

Utmärkelser etc.


Företrädare:
Stig Strömholm
Uppsala universitets rektor
1997-2006
Efterträdare:
Anders HallbergCamera-photo.svg Crystal Clear app Login Manager.png Denna biografiska artikel behöver bilder. Har du en passande fri illustration får du gärna ladda upp den.

Personliga verktyg
På andra språk