Ansgar

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ansgar på en etsning av Hugo Hamilton (1830)

Sankt Ansgar, munk, missionär, helgon och ärkebiskop av Hamburg-Bremen, vilket då också innefattade Norden. Född 801, död 3 februari 865 i Bremen. Hans biografi skrevs av hans efterträdare som ärkebiskop, Rimbert, i Vita Anskarii.

Ansgars fromma mor dog då han var bara fem år gammal. Kort därefter lämnade hans far honom som oblat till benediktinklostret Corbie vid Somme öster om Amiens. Därifrån skickades han till det nya kloster Corvey i Sachsen vid dess grundning 822.

Den år 826 döpte danske kungen Harald Klak bad om missionärer och Ansgar åkte frivilligt till Danmark, från Köln med båt över Rhen förbi Dorestad och Friesland. Men Harald Klaks position var inte stark i Danmark och Ansgar stannade söder om Elbe, där han började en skola för danska pojkar. När Ludvig den fromme, karolingsk kejsare, år 829 besöktes av två sändebud från sveakungen, som menade att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron, utsåg han Ansgar att sprida tron. Ansgar och hans medhjälpare munken Witmar följde med med en konvoj av köpmän, men halvvägs blev de överfallna av pirater, och de kom till Birka till fots. Det bildades en liten församling med Birkas hövitsman Herigar som främsta namn. Deras framgångar var dock blygsamma och sveakungens inbjudan får nog betraktas som en vänlig gest till den djupt kristne kejsaren.

Efter att Ansgar hade återvänt, utnämndes han 831 till biskop för det nygrundade ärkestiftet Hamburg. På grund av inrikes strider försvagades dock Frankerriket. Efter Ludvigs död härjade den danska kungen Hårik i Hamburg 845, och denna utpost övergavs som biskopssäte. Stiftet slogs ihop med Bremen, som blev Ansgars nya biskopssäte.

853 återvände Ansgar till Birka. Den kristna församlingen i Birka hade kommit i konflikt med den hedniska befolkningen och hade upplösts. Ansgar var därför tvungen att återupprätta församlingen.

Ett stenkors till hans minne - (Ansgarsmonumentet) - står rest på Björkö, Ekerö kommun, där Birka låg.

Externa länkar

Personliga verktyg