Acidos

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35. Då pH istället överstiger 7,45 benämns tillståndet alkalos.

Acidos kan ha flera olika orsaker. Kraftig acidos är akut livshotande.

Respiratorisk acidos

Respiratorisk acidos inträffar då kroppen inte kan göra sig av med koldioxid(exempelvis kolsyra) via lungorna i tillräcklig omfattning (hypoventilation). Koldioxiden ansamlas i blodet och sänker blodets pH-värde. Respiratorisk acidos kan uppstå t ex vid en astmaattack eller andningstillestånd. Många kroniska lungsjukdomar kan orsaka acidos, till exempel emfysem och lungfibros.

Metabolisk acidos

Metabolisk acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet alternativt bas går förlorad. Detta kan bero på en ökad bildning av sura metaboliter, till exempel myrsyra vid metanolförgiftning, oxalsyra vid glykolförgiftning, eller ketonkroppar vid okontrollerad diabetes (ketoacidos). Även diarré kan leda till acidos på grund av förlust av vätekarbonat och därmed inställer sig en störning i syrabas-balasen. Det kan också bero på en nedsatt utsöndring från njurarna av sådana metaboliter vid kronisk njursvikt (uremi).

Personliga verktyg