Överselö kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Interiör

Överselö kyrka är en kyrkobyggnad i Stallarholmens församling i Strängnäs stift.

Kyrkan ligger i nordöstra hörnet av Selaön, 2 mil norr om Mariefred i Södermanland. Närmaste ort är Stallarholmen i Strängnäs kommun.

Innehåll

Kyrkobyggnaden

Överselö kyrka är en välbevarad gotisk salskyrka, rikligt försedd med kalkmålningar, dels från mitten av 1400-talet, dels från 1600-talet. Bland de värdefulla inventarierna märks en romansk dopfunt, ett medeltida altarskåp och en medeltida Mariastaty ("Överselömadonnan") samt från senare tid en predikstol och en ljuskrona i järn.

Historik

Överselö stenkyrka uppfördes ursprungligen omkring år 1200 och ersatte möjligen en tidigare träkyrka på samma plats. Den medeltida dopfunt som ännu finns kvar är antagligen samtida med kyrkan. Kyrkan försågs med ett kraftigt torn, vars gluggar är försedda med kolonnetter i kalksten krönta av bladprydda kapitäl. Kolonetterna är daterade till tiden 1240-1250.

1380-talet slogs gotiska tunnvalv i tegel. Troligen var det i samband därmed som kyrkan förlängdes åt öster och även erhöll en sakristia. Under mitten av 1400-talet försågs de fyra valven i långhuset med kalkmålningar visande bibliska motiv och helgongestalter. I korvalvet visas hur Fadern håller fram den offrade Sonen. Under 1470-talet byggdes ett sidokapell i söder. Från 1400-talet är också det altarskåp som antagligen införskaffats från Nordtyskland.

År 1641 härjades kyrkan av eld, på 1660-talet installerades en predikstol och på 1670-talet erhöll tornet en huv. Under 1600-talets senare del tillkom kalkmålningar i tornet och södra sidokapellet.

År 1754 byggde Jonas Gren & Petter Stråhle i Stockholm kyrkans första piporgel. Orgelverket hade 9 stämmor på 1 manual med bihangspedal.

Åren 1881-1882 byggdes ett sidoskepp i norr, varvid kyrkan fick karaktär av korskyrka.

År 1952 restaureras kyrkan och även orgeln, den senare av Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg, som också bygger en ny större orgel bakom Gren & Stråhles orgelhus.

År 1973 gjordes kyrkan ren från många århundradens sot och smuts. Sotet i valven sögs upp med fuktat franskbröd.

Inventarier

Ljuskrona i järn

Orglar

Gren & Stråhles orgel

Kyrkans gamla piporgel är den äldsta i bruk varande i Strängnäs stift. Den byggdes 1754 av stockholmsmästarna Jonas Gren & Petter Stråhle och hade ursprungligen 1 manual med 9 stämmor och bihangspedal. Stämd i korton. Luftförsörjning via två kilbälgar.

Disposition 1754:

Manual C-c³ Pedal C-g°
Gedact 8’ bihängd
Principal 4’ (fasad)
Spitz Fleut 4’, B/D
Quinta 3' (eg. 2 2/3')
Octava 2'
Scharf III chor.
Trompet 8’, B/D
Trompet 4', B
Vox virginea [8'], D
Tremulant

En mindre reparation gjordes 1839 av orgelbyggaren August Josefsson från Stockholm och år 1852 bytte orgelbyggare Johan Lund i Stockholm ut tre stämmor, kopplade bort fasadens Principal 4' och byggde till ett pedalverk med tre stämmor. År 1882 reparerades orgeln av firma Åkerman & Lund Orgelbyggeri, Stockholm, och 1891 av instrumentmakaren Sven Otto Creutz, Mariefred.

Vid kyrkorestaureringen 1952 restaurerades orgeln av firma Olof Hammarberg, Göteborg. Tillsatserna från 1852 togs bort och verket flyttades till norra sidoskeppet. Kilbälgarna byttes ut mot en magasinsbälg, Fasadens principalpipor görs åter ljudande. Gren- & Stråhles mekaniska orgelverk har efter 1954 7 stämmor:

Gren & Stråhles orgel med Hammarbergs orgel bakom.

Disposition 1952:

Manual C-c³ Pedal C-g°
Principal 8’, D (1858) bihängd
Gedackt 8’
Octava 4’ (fasad)
Spetsflöjt 4', B/D
Quinta 3’ (eg. 2 2/3’)
Oktava 2’
Trumpet 8’, B/D

Hammarbergorgeln

Bakom det gamla orgelhuset byggde Nils Hammarberg 1952-1953 ett helt nytt 17-stämmigt verk med rörpneumatik och rundbälgslådor (rooseveltlådor).

Disposition 1953:

Huvudverk C-g³ Svällverk C-g³ Pedal C-f¹ Koppel
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16' Huvudverk/pedal
Gedackt 8' Salicional 8' Borduna 8' Svällverk/pedal
Octava 4' Principal 4' Koralbas 4' Svällverk/Huvudverk
Kvintadena 4' Gemshorn 4'
Octava 2' Nasard 2 2/3'
Mixtur III chor. Svegel 2'
Scharf II chor.
Dulcian 8'
Tremulant Autom. pedalväxling

Runstenar

Vid kyrkan finns sex stycken runstenar. (Se nedanstående externa länkar!)

Externa länkar och källor

Litteratur och källor

  • Erici, Einar: Gren & Stråhleorgeln i Överselö 200 år. Strängnäs stifts äldsta och väl också klangskönaste instrument. (Till hembygden 52 (1955) s. 125-132)
  • Carlsson, Sten L: Sveriges kyrkorglar, Lund 1973.
  • Erici, Einar o Unnerbäck R.Axel: Orgelinventarium, Stockholm 1988.
  • Dag Edholm (red.): Inventarium över svenska orglar 1989:III, Strängnäs stift, Förlag Svenska orglar, Tostared 1990, ISSN 1100-2700.


Personliga verktyg