Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet. De 50 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det svenska medlemsföretaget i den internationella samarbetsorganisationen PricewaterhouseCoopers med över 140 000 medarbetare på anslutna företag i 149 länder världen över.


Historia

Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. Den svenska fusionen var en följd av det stora internationella samgåendet mellan de båda organisationerna. Bakom dessa byråer finns följande historik:

  • Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. De båda byråerna tillhörde i slutet av decenniet de fem stora revisionsbyråerna i landet. Öhrlings och Reveko fusionerade 1989 och bildade då Öhrlings Reveko. 1995 ändrades namnet till Öhrlings Coopers & Lybrand. Öhrings Revekos gamla logotyp finns fortfarande att beskåda på PWCs svenska huvudkontor i BonnierhusetTorsgatan i Stockholm. Bonnierhuset är K-märkt vilket gör att ett stiliserat "ÖR" högst upp på fasaden bredvid ett Bonnier-B inte får ändras. Loggan togs ner 2008, då byggnaden renoverades utvändigt.
  • Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med svenska dotterbolag inom utländska koncerner och behöll till stor del sin internationella profil fram till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som blev störst i Sverige inom sina verksamhetsområden.

Externa länkar

Öhrlings PricewaterhouseCoopers webbplats

Personliga verktyg