Årsta partihallar

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 59°17′30″N 18°1′43″O / 59.29167, 18.02861

Trädgårdshallen från Åbyvägen sommaren 2007.
Foto: Holger Ellgaard

Årsta Partihallar är ett partihandelscentrum för främst frukt, grönsaker, fisk och blommor. Partihallarna ligger i Östberga, en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Årsta Partihandelscentral omfattar år 2007 drygt tjugotalet byggnader på en sammanlagd markyta av ca. 300 000 m². Omkring 200 företag bedriver verksamhet inom Årsta partihallar. Tillsammans omsätter de ca. 8,5 miljarder kr/år.

Innehåll

Bakgrund

Fram till augusti 1962 fanns partihandeln för frukt, grönsaker och blommor i Klarahallsområdet mellan centralstationen och Klara sjö. Dessa anläggningar, som hade funnits där alltsedan 1910, hade blivit för trånga, varuhanteringen orationellt och en expansion på denna plats var ej möjligt. 1952 tillsattes en partihandelskommitté som fem år senare hade bestämt sig för en utflyttning av verksamheten till Östberga. Under 1957 lade stadsbyggnadskontoret fram ett förslag till stadsplan för ett nytt partihandelsområde i Östberga, markytan kom att uppgå till ca 197 000 m².

Uppbyggnadsskede

Byggnadsetapp 1 på försommaren 1962

Mellan 1958 och 1962 började en febril planering och byggverksamhet av området. Arkeologiska utgrävningar 1958-59 försenade projektet. Studieresor hade företagits till Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main, Amsterdam, Lyon m fl städer. När Årsta partihallar stod klara var de Skandinaviens största och Europas modernaste i sitt slag. Till inflyttningen den 27 augusti 1962 stod följande anläggningar klara:

 • Trädgårdshallen med sitt typiska "zig-zag" - tak. Här fick över 300 lokala producenter plats på 6 000 m².
 • Tullhuset byggherre var Slakthus- och saluhallsstyrelsen, innehöll kontor för saluhallsstyrelsen, tullen, växtskyddsanstalten, partihallsservice och SJ.
 • Fiskhallen, byggherre var tolv fiskgrossister.
 • Importhallen, byggherre var tolv fruktimportörer resp. fruktgrossister. I vinkelbyggnaden fanns Möller & Co AB.
 • Partihallen, byggherre var tjugotre grossistföretag inom frukt och grönsaker.
 • Servicebyggnader (två av tre) längs Brunnbyvägen innehållande banker, post, livsmedelsaffär och restaurang samt kontor.
 • SJ:s frilastspår bestående av en perrong med skärmtak och två spår.

Den 18 november 1962 invigdes Årsta Partihandelscentral av kung Gustaf VI Adolf.

Utbyggnad av området

Kung Gustav VI Adolf vid invigningen den 18 november 1962

Mellan 1963 och 1990 fortsatte utbyggnaden av området med följande byggnader:

 • Frukthallen 1 för KF (1963)
 • Servicebyggnaden (tredje) vid Brunnbyvägen innehållande bland annat Götabanken (1968)
 • Frukthallen 3 för ICA-Essve (1963)
 • OK Bensinstation (1973)
 • OK Motorhotell (1974)
 • Kv. Panncentralen 1 för DAGAB Frukt&Grönt och Rudolf Persson (1978), på tomten som var avedd för en panncental
 • Blomsterpaviljongen (Particentralen 5) för Stockholms Blomstertjänst (1983)
 • Particentralen 1, 2 och 6 utbyggnad mot Marknadsvägen (1984)
 • Kv. Panncentralen 2 för New World International AB (1989)
 • Trädgårdshallen utbyggnad mot Marknadsvägen, ny lastning och lossning mot Åbyvägen (1989-90)

Idag

Under trettio år hade Årsta Partihallar växt så det knakade. Området blev mer och mer ett allmänt livsmedelscentrum, "Stockholms skafferi".

På 1990-talet höjdes röster igen, att Årsta partihallar hade blivit för trångt och varuhanteringen för otidsenlig. Många saknade nu de så självklara väderskyddade in- och utlastningsmöjligheter med automatiska lastbryggor och vädertätningar.

En expansion på östra sidan av Åbyvägen började. Där etablerade sig ICA, Martin Olsson, Bröderna Hartwig och Swegro. Men mer av Årstafältet fick inte tas. Där skulle byggas kolonistugor och spelas golf istället. Trädgårdshallen valde att stanna kvar. Huset byggdes till och man moderniserade sin lastning och lossning, klart 1990. En planerad påbyggnad av fastigheten genomfördes dock aldrig.

Sedan 1990-talets början har det bara "lappats och lagats" i området, inga rejäla grepp har tagits trots att det inte saknas förslag. Idag (2007) ger Årsta Partihandelsområde i någon omfattning ett slitet och skräpigt intryck. Området är fortfarande attraktivt för aktörer inom verksamhetsområdet och ny produktgrupp är bl.a. orientaliska livsmedel. Inga andra planer finns än som fortsatt verksamhetsområde med inriktning livsmedel. Under 2005-2007 har ett flertal fastigheter försålts till institutionella ägare och bildat ett bestånd som sedan bytt ägare. Ett fåtal fastigheter ägs fortfarande av sina brukare som kooperativ, i den form som etablerades då området kom till.

Service och förvaltning

 • Årsta Partihall-Service AB ägs av en del fastighetsägare inom partihandelscentralen och ansvarar för fastighetsskötseln av några av service- byggnaderna inom området.
 • Flera förvaltningar , inom Stockholms stad, förvaltar området och verkar för att stimulera och underlätta nyetableringar och expansion. Staden upplåter mark genom tomträtt och arrenden samt hyr ut lokaler i en av fastigheterna. Staden svarar för gator och grönytor m.m. medan respektive fastighetsägare svarar för kvartersmark.
 • Samarbetsnämnden för Årsta Partihallar är en ideell förening för fastighetsägare och företag verksamma i området. Föreningen samordnar gemensamma frågor och samverkar med stadens olika förvaltningar.

Litteratur och källa

Bildgalleri

Några bilder över området genom tiden. Alla fotografier: Holger Ellgaard

Externa länkar

Årsta Partihallarnas hemsida

Personliga verktyg