Experimentalfältet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Experimentalfältet var Kungliga Lantbruksakademien experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm. Kungliga Lantbruksakadamien grundades 1811 av Karl XIII och delar av dess verksamhet flyttades några år senare ut till Frescati där en försöksverksamhet startades för växtförädling och nya redskap, växtslag, odlingsmetoder, djurraser och utfodringssätt skulle provas för att i förlängningen öka lönsamheten för det svenska jordbruket.

Tillkomsten tillskrivs ofta Sveriges dåvarande kronprins Karl Johan men även Abraham Niclas Edelcrantz, mönsterjordbrukare på Stora SkugganDjurgården.

De nya rönen skulle spridas genom undervisning, demonstrationer och publikationer samt via hushållningssällskap runt om i Sverige.

Experimentalfältet kom också att innefatta en framgångsrik plant- och trädskola, trädgårdsundervisning och en med tiden alltmer specialiserad och ambitiös jordbruksvetenskaplig verksamhet med odlings-, utfodrings- och rasförädlingsförsök. Experimentalfältet anlades vid Skeppsbroäng, Stockholm, som bestod av torra lövängar, fuktiga strandängar och mossar samt skogsmark. Föreståndaren för Experimentalfältet tilldelades en professur i lantbruksvetenskap och den första var Olof Carling.

Lantbruksakademien och Experimentalfältet var föregångare till Sveriges Lantbruksuniversitet. På 1940-talet flyttades jordbruksforskningen till Ultuna lantbrukshögskola vid Ultuna utanför Uppsala. Det dröjde dock till början av 1960-talet innan Experimentalfältets trädgårdsskola flyttades.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg