Varumärkesord

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ett varumärkesord är ett varumärke som är så etablerat att många använder det som benämning på varan oavsett varumärke. Om ett ord som från början var ett varumärke har blivit så pass allmänt att det inte längre kan anses åtnjuta varumärkesrättsligt skydd, säger man att varumärket har degenererat. Ofta blir det en domstol som får avgöra om varumärket har degenererat.

Varumärkesdegeneration kan uppstå på grund av många olika orsaker. Risken för degeneration uppstår då ett varumärke är dominerande för en ny produktkategori. Om ett generiskt ord inte existerar, eller är för invecklat eller svårt att komma ihåg, ligger det nära till hands att använda varumärket. Det brukas då för att beskriva alla varor av samma slag, oberoende av kommersiellt ursprung.

Ett varumärke kan vara friskt, sjukt eller dött. Exempel på varumärken som är döda (degenererade) är bakelit, grammofon, dynamit och termos. Ett exempel på ett sjukt varumärke är Google där företaget gått ut hårt mot webbaserade uppslagsverk och lexikon som listar google/googla som ett verb.

Ett svenskt exempel på ett varumärke som kan upphöra att existera är Bostongurka, tillhörande Procordia Food och som används för en inläggning av gurka och kryddor. I slutet av 1990-talet lanserade Björnekulla Fruktindustrier samma produkt under namnet Bostongurka. Detta ledde till att Procordia stämde Björnekulla för varumärkesintrång. Björnekulla menade att Bostongurka blivit den allmänna benämningen på sådan gurka och att det inte längre gick att varumärkesskydda den.

Varumärkesord har i Sverige oftast börjat som varumärken av typen ordmärke, som förutom av ord kan bestå av kombinationer av siffror och bokstäver (exempelvis TV4) eller en hel slogan. Ordmärken registrerar enbart texten – inte typsnittet. Varumärkesord kan också ha varit registrerat som figurmärke, om det har utformats med ett specifikt typsnitt eller liknande.

Innehåll

Exempel

Exempel på varumärkesord och ett icke-varumärkesord eller annan beskrivning av varan:

Exempel på degenererade varumärken, d.v.s. ord som från början har varit varumärken men sedan fått en allmän innebörd:

Se även

Generiska egennamn under Kategori:Generiska egennamn

Källor

  1. http://www.aquabike.net

Externa länkar

Personliga verktyg