Utlänningsnämnden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Utlänningsnämnden var en överinstans till Migrationsverket, med uppgift att hantera och besluta i vissa överklaganden av Migrationsverkets beslut.

Nämnden var verksam den 1 januari 1992 till den 31 mars 2006. Dess beslut kunde inte överklagas. Det fanns dock möjlighet att få sin sak prövad på nytt genom att ge in en ny ansökan till Utlänningsnämnden. För att beslutet skulle ändras krävdes att man åberopade nya omständigheter som inte prövats tidigare och att sökanden bedömdes ha ett skyddsbehov eller att en avvisning skulle strida mot humanitetens krav.

Myndighetens siste generaldirektör hette Håkan Sandesjö.

I september 2003 bestämdes att utlänningsnämnden skulle läggas ned och istället infördes ett domstolsförfarande vid överklaganden att gälla från och med den 31 mars 2006.

Utlänningsnämndens uppgifter övertogs av tre migrationsdomstolar. Dessa är länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det blev även möjligt att överklaga till Migrationsöverdomstolen, som utgörs av en avdelning på Kammarrätten i Stockholm, som är sista instans.

Se även

Personliga verktyg
På andra språk