Moderata ungdomsförbundet

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Ungsvenskarna)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För radiotermen Maximum Useful Frequency, se MUF (radio).
Moderata ungdomsförbundet
Förbundsordförande Niklas Wykman
Generalsekreterare Lars Rådén
Grundat 1934
Huvudkontor Stora Nygatan 30, Stockholm
Antal medlemmar 9 153
Politisk ideologi Liberalkonservatism[1]
Moderparti Moderata samlingspartiet
Närstående organisation(er) Moderat skolungdom
Fria Moderata Studentförbundet
Moderata studenter
Europeiskt samarbetsorgan Youth of the European People's Party
Nordiskt samarbetsorgan Nordisk ungkonservativ ungdom
Webbplats www.muf.se

Moderata ungdomsförbundet (Muf) är Moderata samlingspartiets ungdomsförbund. 2008 hade förbundet 9 153 medlemmar.[2] Av de politiska ungdomsförbund som fick bidrag av Ungdomsstyrelsen 2009 var det störst.[3] Ung Pirat har dock enligt egna uppgifter fler medlemmar. Förbundet tjänar som plantskola för blivande moderata politiker och som opinionsbildare.[4] Muf är mer liberalt än moderpartiet[5] och uppger individens frihet som sin viktigaste fråga[6].

Muf:s centrala kansli ligger i moderaternas lokaler i Gamla stan i Stockholm, där förbundsordförande Niklas Wykman (heltidsanställd av förbundet) och ett antal tjänstemän har sin arbetsplats. Huvuddelen av verksamheten bedrivs dock i de 25 distrikten som ungefär motsvarar länsindelningen.[7] De största distrikten har traditionellt varit Stockholm och Skåne följda av Uppsala, Östergötland och Göteborg. Distrikten består i sin tur av ortföreningar, skolföreningar och studentföreningar.

Innehåll

Historia

Muf bildades under namnet Ungsvenskarna 1934, sedan Allmänna valmansförbundet (nuvarande Moderata samlingspartiet) hade brutit samarbetet med Sveriges Nationella Ungdomsförbund efter SNU:s dragning mot nazismen.

1946 antogs namnet Högerns ungdomsförbund (HUF), och 1969 antogs nuvarande namn.

Till skillnad från SNU, som var en fristående organisation, har Ungsvenskarna/HUF/MUF alltid varit en del av Högerns/moderaternas partiorganisation och medlemmarna blir kollektivanslutna till partiet.

Politisk åskådning

Muf bygger officiellt på konservativa och liberala idéer[1], men undantaget stödet för monarkin har liberalismen dominerat sedan 1980-talet.

Ställningstaganden

Förbundet anger fyra ställningstaganden som grundläggande för förbundets politik, vilka alla härleds tillbaka till individens frihet:[8]

 • För individens frihet. – Mot politiskt förtryck och tvång.
 • För varje människas ansvar för sin framtid. – Mot förmynderi och politisk klåfingrighet.
 • För mångfald och respekt för olikheter. – Mot intolerans och likriktning.
 • För en fri marknad och en värld utan gränser. – Mot murar och regleringar.

Ekonomisk politik

Man har tagit ställning för en begränsad välfärdsstat finanserade med låga och platta skatter. Muf har alltid varit positivt till friskolor. Förbundet förespråkar fri arbetskraftsinvandring och en generösare flyktingpolitik.

Sociala frågor

Med liberala argument har Muf arbetat för 18-årsgräns på Systembolaget, homoäktenskap, legaliserad hembränning och laglig fildelning för eget bruk.

Utrikespolitik

Utrikespolitiskt ser Muf demokratin som grundläggande värde och vill reformera FN enligt denna princip. Muf stöder generellt Israel och USA och har förespråkat att skicka svenskt trupp till Irak.[9] Förbundet förespråkar frihandel och slopat bistånd. Muf har alltid varit positivt till Europeiska unionen men har uttalat sig mot vad man anser som för mycket överstatlighet, och även tagit ställning mot ett svenskt fullständigt medlemskap i EMU.

Blått

Förbundet utger medlemstidskriften Blått med fyra nummer per år. Tidskriften hette 1969–1996 Moderat debatt och före det Ung höger.[10]

Moderat skolungdom

Huvudartikel: Moderat skolungdom

Inom Muf finns sektionen Moderat skolungdom (MSU), avsedd för skolungdom på högstadium och gymnasieskola. MSU hette fram till 1969–1970 Konservativ skolungdom. Bland MSU:s riksordföranden märks Anders Björck, Per Unckel, Christofer Fjellner, Johan Forssell och nuvarande Muf-ordförande Niklas Wykman. Riksordföranden är adjungerad ledamot i Muf:s förbundsstyrelse och dess arbetsutskott. Nuvarande riksordföranden är Rasmus Törnblom.

Moderata studenter

Huvudartikel: Moderata studenter

Moderata studenter är ett nätverk inom Muf med lokalföreningar på ett tiotal högskolor och universitet i landet. År 2009 hölls det första riksårsmötet. Moderata studenter har tidigare använts som namn på partier i några studentkårers fullmäktige. Nätverkets första och nuvarande riksordförande är Caroline Garsbo.

Organisation

Jämna år är det förbundsstämma då förbundsstyrelsen väljs. De hundra ombuden fördelas till distrikten proportionellt efter medlemsantal. Udda år håller Muf arbetsstämma. Alla medlemmar kan skicka in motioner till både arbets- och förbundsstämma.

Förbundsstyrelsen är ansvarig för den löpande styrningen av verksamheten. Sittande förbundsstyrelse valdes på förbundsstämman i november 2008: Niklas Wykman (förbundsordförande), André Assarson (förste vice ordförande), Jenny Petersson (andre vice ordförande), Albin Molander, Anna Gustafsson, Erik Bengtzboe, Johan Lundberg, Katja Isaksson, Nils Brown, Rola Brentlin och Zanna Mårtensson.

Förbundsordföranden

Lokalavdelningar

Malmö

Den 21 mars 1934 bildades det som i dag heter Moderata Ungdomsförbundet i Malmö stad, då Ungsvenska föreningen i Malmö. Till ordförande valde man advokat Valdemar Carling. Föreningen etablerade sig snabbt som en viktig politisk kraft i staden och kunde vid 10-årsjubileet, där Ungsvenska förbundets första ordförande Torgil von Seth talade, konstatera att föreningen vuxit till en av stadens största föreningar.[källa behövs]

Skellefteå

Under 1980-talet var Muf Skellefteå en långt mer konservativ förening än övriga förbundet. Åsiktssprickan ledde till slut till att Skellefteåföreningen uteslöts ur förbundet. I början av 90-talet togs föreningen till nya höjder – exempelvis skolföreningar på stadens tre gymnasieskolor – av ordföranden Thomas Idergard. I slutet av 90-talet somnade föreningen in men återuppstod igen i början av 2000-talet.

Litteratur

 • Jacob Broberg: "60 år i frihetens tjänst", utgiven av Muf till dess 60-årsjubileum 1994
 • Johan Westrin: "Femtio år med ungsvenskar, höger- och fria moderata studenter", utgiven av FMS-Stockholm till dess 50-årsjubileum 1985.

Referenser

 1. 1,0 1,1 "Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer." §1 MUF:s stadga
 2. MUF ökar med 1000 medlemmar, muf.se
 3. "Organisationsstöd 2009"
 4. "Maktens plantskolor" Eriksson, Göran (2003), "Fjellner tar Unckel i örat", Dagens Nyheter 4 januari
 5. "Fjellner delar i allt väsentligt Lifvendahls uppfattning om att moderaterna måste bli ett mer uttalat liberalt idéparti, som tydligare tar avstånd från den nuvarande välfärdsstaten, driver på hårdare för skattesänkningar och inte låter sin radikala identitet suddas ut av hänsyn till den borgerliga grannsämjan." Eriksson, Göran (2003), "Fjellner tar Unckel i örat", Dagens Nyheter 4 januari
 6. Moderata ungdomsförbundets pressrum på Newsdesk
 7. Kontakt, muf.se
 8. "MUF tycker", Muf Stockholms hemsida
 9. Handlingar till moderaternas partistämma oktober 2007
 10. Libris

Externa länkar


Sveriges riksdagspartiers ungdomsförbund
Ung Vänster SSU Grön Ungdom CUF LUF KDU MUF
Personliga verktyg