Ulvsunda

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
"Ulvsund" med Ulvsunda slott i bakgrunden.
Foto: Holger Ellgaard
Tidigt vykort över Ulvsunda, kallat "Kungsholms villastad"

Ulvsunda är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.

Ulvsunda är ett av de tidigast belagda ortnamnen i Stockholm. Namnet har sitt ursprung i ulv som betyder varg. På en runsten från 1000-talet, funnen i Riksby ägor, kunde man tidigare läsa att stenen rests till minne av bonden Björn som byki : ulsunti dvs. byggi i Ulvsundi/bodde i Ulvsund. Ulvsund var ursprungligen namnet på det trånga utloppet från Lillsjön till nuvarande Ulvsundasjön.

Gården Ulvsunda är känd sedan 1300-talet (in Vlphsunde, 1347). Under 1600-talet förekommer skrivningar av namnet som Ållsunde, (1617), Åhlsunde (1682).

Ulvsunda slott uppfördes 1644-45 av fältmarskalken Lennart Torstenson. Byggnadens nuvarande utseende härstammar från 1830-talet.

Bland senare ägare till slottet märks ätterna Bielke och Gustaf Åkerhielm. I början 1900-talet började de dåvarande ägarna att avyttra tomter för egnahem. Tomterna kallades "Kungsholmens villastadstomter". Stockholm stad förvärvade huvuddelen av egendomen 1904. Slottet med tillhörande trädgård köptes av Stockholms läns landsting som länge använde det som vårdhem. Numera utnyttjas det för kursverksamhet.

Externa länkar

Personliga verktyg