Ulrike Maisch

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kategori:Pendeltågsystem

Problem: Köpenhamns S-tåg, dessa påstås vara "pendeltåg"

Förslag till åtgärd: Länka sidan tillbaka till enbart "Köpenhamns S-tåg"

Anmälare: 83.249.49.217 21 april 2009 kl. 04.08 (CEST) Pontus Eriksson

Diskussion:
"Pendeltåg" är namnet på vissa lokaltåg i Stockholm, och är inget begrepp. Dessutom bygger Stockholms pendeltåg på andra principer än S-tog i Köpenhamn, som vid jämförelser mest påminner om "S-bahn" i Hamburg och Berlin. T.ex. egna spår, och 32 stationer inom Köpenhamns innerstadsområde (zon 1 och 2). Stockholms pendeltåg har endast tre stationer inom tullarna och de kör på spår som delas med t.ex X-2000. Det finns även "Kungsbackapendeln" i Göteborg men här blir det tydligt att det handlar om ett namn - inte ett begrepp. Likadant med alla andra lokala tåg i Sverige.

.

Dessutom finns det inga användare av S-tågen som kallar dem "pendeltåg" , varken danskar eller svenskar. Att det står "pendeltåg" beror, som jag försår det, enbart på att artikeln är skriven av stockholmare för stockholmare. Allra helst önskar jag att en administratör låter polisen häkta de ansvariga på vatten och bröd tills de begriper att en lexikonartikel inte kan utgå från förhållanden som råder på deras egen hemort. Som skåning kunde jag då istället beskriva Stockholms tunnelbana som Stockholms pågatåg , om den ordningen verkligen skall gälla på svenska Wikipedia. För övrigt pendlar väl alla tåg fram och tillbaka på ett eller annat sätt, t.o.m transsibiriska järnvägen. Om det inte räcker att översätta det danska ordet "S-tog" med "S-tåg" får man använda "lokaltåg" istället. "Förortståg" är också olämpligt eftersom Köpenhamn inte har förorter a la Stockholm, inte alls i samma grad åtminstone, och det faktum att 32 stationer ligger i innerstaden. S-tågen avgår desutom var annan till var tionde minut.

Problemet gäller i så fall inte bara de danska S-tågen. I Kategori:Pendeltågsystem ligger i dagsläget 22 olika artiklar, varav merparten heter något i stil med "X-stads pendeltåg" trots att de flesta av dessa kommunikationssystem säkerligen inte refereras till med detta namn i sina resp hemländer. Bör något göras gäller det således samtliga dessa artiklar (undantaget Stockholms pendeltåg) som i så fall kanske får döpas om till "X-stads lokaltåg" eller dylikt varefter även kategorin byter namn till Kategori:Lokaltågssystem. Också inledningen till artikeln Pendeltåg bör i så fall skrivas om - allt detta dock endast förutsatt att det finns en konsensus om att inte begreppet "pendeltåg" kan användas som en överförd, allmänt beskrivande term för lokaljärnvägar av denna typ. Vad säger SAOB? /FredrikT 21 april 2009 kl. 06.56 (CEST)

Not: jag flyttade sidan till en undersida, eftersom det tydligen finns mer än en artikel som kan behöva åtgärdas. Annars hade det gått bra att ta upp saken på artikelns diskussionssida andejons 21 april 2009 kl. 07.41 (CEST)

Jag föreslår att vi inför Kategori:Lokaltåg som är mer definierbar. /Yvwv [y'vov] 25 april 2009 kl. 17.38 (CEST)

Jag ser inget problem med begreppet pendeltåg. Det finns med i SAOL (dock utan förklaring), och NE förklarar det som regionaltåg med täta stationsuppehåll. Det är också en bra motsvarighet till det engelska begreppet commuter rail. Och ordet pendeltåg förekommer ofta i nyhetsartiklar om tågsystem i andra länder. Sen kan det diskuteras om S-tågen i Köpenhamn är att betrakta som pendeltåg eller något annat. Men det har inget med den här diskussionen att göra.

Yvwv:s förslag med Kategori:Lokaltåg är dock en bra lösning, så slipper man onödiga gränsdragningsproblem (som man i och för sig ändå kommer att få, men förhoppningsvis i mindre utsträckning). --Kildor 2 maj 2009 kl. 22.21 (CEST)


Personliga verktyg