Tygmateriel

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tygmateriel (eller enbart tyg) är en svensk militär benämning på vapen, ammunition, fordon och signalmateriel m m till skillnad från materiel för förplägnad eller beklädnad m m som kallas intendenturmateriel. Således är uniformer av textilmaterial (det civila begreppet "tyg") ej tygmateriel, vilket ibland orsakar viss begreppsförvirring. Begreppet tyg kommer från lågtyska tûch, som betyder 'don', 'utrustning'. Besläktat därmed är fornsvenska tygh med innebörd redskap, bohag, saker. Jämför verktyg och nattygsbord (även nattduksbord), ett bord för nattsakerna, som förr utgjordes av ljusstake, tändstickor m m.) Natt-tygsbordets tillbehör stearinljus och tändstickor räknas dock militärt till intendenturmaterielen.

På senare tid har de organisatoriska gränserna mellan tyg och intendentur blivit allt suddigare i takt med svårigheterna att klassa materiel som entydigt tygmateriel eller intendenturmateriel. Därför har sammanslagningar skett till det allmänna materiel. Sammanslagningar mellan försvarsgrenarna armé, marin och flyg har också skett, så att de tidigare självständiga organisationerna Kungliga Arméförvaltningens Tygavdelning, KAFT (senare namnändrat till Armétygförvaltningen, KATF) och Kungliga Arméförvaltningens Intendenturavdelning, KAFI (senare namnändrat till Arméintendenturförvaltningen, KAIF) samt motsvarande enheter inom marinen och flyget har blivit Försvarets Materielförvaltning.

Närmaste motsvarighet inom NATO är ordnance, som dock har en vidare betydelse och omfattar även konstruktion och tillverkning av vapen och ammunition etc.

En del företeelser som inom svenska försvaret traditionellt har kallats intendentur hamnar med NATO-nomenklatur inom ordnance. Detta har ibland varit en byråkratisk stötesten för svensk militär personal i FN-tjänst, som har haft att samarbeta med andra länders militära enheter och underhållsslinjer. Med den nya klassificeringen inom svenska försvaret underlättas i underhållsavseende samarbetet med andra länders militära enheter.

Källa

Se även

Personliga verktyg