Tobias Norlind

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Johan Henrik Tobias Norlind, född 6 maj 1879 Vellinge, död 13 augusti 1947, var en svensk musikforskare, etnolog, folkhögskoleman och museichef.

Norlind disputerade vid Lunds universitet 1909 på avhandlingen Latinska skolsånger i Sverige och Finland och innehade därefter en oavlönad docentur i litteratur- och musikhistoria, vilket ledde till etablerandet av musikforskning som eget universitetsämne. År 1918 flyttade han från Lund till Stockholm, där han vid sidan av sitt fortsatta folkhögskolearbete var lärare i musikhistoria vid Musikkonservatoriet (nuvarande Kungliga Musikhögskolan) och från 1919 chef för Musikhistoriska museet (nuvarande Musikmuseet). Samma år grundade Norlind Svenska samfundet för musikforskning och den av samfundet utgivna Svensk tidskrift för musikforskning. Han producerade sig flitigt inom olika delområden av såväl musikvetenskap som etnologi.

Tobias Norlind är bror till Ernst Norlind och Arnold Norlind.

Utmärkelser

Bibliografi

 • Beethoven - 1907
 • Wagner - 1923
 • Beethoven och hans tid - 1924
 • Erik Gustaf Geijer som musiker - 1919
 • Jenny Lind – en minnesbok till hundraårsdagen - 1919
 • Kristina Nilsson, grevinna de Casa Miranda – sångerskan och konstnärinnan - 1923
 • Dirigeringskonstens historia - 1944
 • Svensk musikhistoria - 1918
 • Svensk musikhistoria - 1901
 • Studier i svensk folklore - 1911
 • Svensk folkmusik och folkdans - 1930
 • Gamla bröllopsseder hos svenska allmogen - 1919
 • Handbok i svenska musikens historia - 1932
 • Latinska skolsånger i Sverige och Finland - 1909
 • Musikinstrumentens historia i ord och bild - 1941
 • Skattsägner – en studie i jämförande folkminnesforskning - 1918
 • Allmän musikhistoria – från äldre tider till närvarande tid - 1922
 • Bilder ur svenska musikens historia från äldsta tid till medeltidens slut - 1947
 • Från Tyska kyrkans glansdagar – bilder ur svenska musikens historia från Vasaregenterna till karolinska tidens slut - 1944-1945
 • Lärobok i allmän musikhistoria för musikskolor, läroverk, seminarier och självstudium - 1939
 • Musiken i S:t Jakobs kyrka och församling - 1943
 • Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning - 1912
 • En bok om musikinstrument – deras utvecklingshistoria med särskild hänsyn till de i Musikhistoriska museet, Stockholm, förekommande formerna - 1928
 • Allmänt musiklexikon. - 1912-1916
 • Allmänt musiklexikon. - 1927-1928 - 2., omarb. uppl.
 • Bilder ur svenska musikens historia. - 1944-1947
 • Folkhögskolestudier jämte svensk folkhögskolestatistik. - 1905
 • Kort handbok i musikens historia. - 1923
 • Melodier till folkvisor och danslekar. - 1906
 • Musikinstrumentens historia i ord och bild. - 1941
 • Om språket och musiken. - 1902
 • Dansens historia – med särskild hänsyn till dansen i Sverige. - 1941
 • Från Tyska kyrkans glansdagar – bilder ur svenska musikens historia från Vasaregenterna till karolinska tidens slut. 1, Reformationstidevarvet 1523-1600. - 1944
 • Från Tyska kyrkans glansdagar – bilder ur svenska musikens historia från Vasaregenterna till karolinska tidens slut. 2, Stormaktstidevarvets begynnelse 1600-1660. - 1944

Litteratur

Personliga verktyg