Sjaunja

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sjaunja

Sjaunja är Sveriges näst största naturreservat efter Vindelfjällsreservatet. Det inrättades 1986, efter att tidigare ha varit ett fågelskyddsområde. Sjaunja är Europas största myrområde, med en areal på 285 000 hektar. Området börjar omkring tre mil nordväst om Gällivare, och sträcker sig västerut där det gränsar till nationalparken Stora Sjöfallet.

Sjaunja rymmer en lång serie landskapstyper; från högfjäll i väster via lågfjäll med fjällbjörkskogar till vidsträckta myrar och barrskogsområden i öster.

Våtmarkerna har klassats som ett av världens mest skyddsvärda våtmarksobjekt och är därmed också klassat som riksintresse för naturvård i ett mer nationellt perspektiv.

Djurlivet är rikt med framförallt en lång rad arter som är våtmarksberoende: änder, gäss, vadare, svanar- men även utrotningshotade rovfåglar märks som viktiga inslag. Vissa delar av reservatet har därför särskilda bestämmelser under den känsliga häckningstiden.

IGE, ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag, har 2006 fått tillstånd att undersöka om det finns koppar i ett känsligt fjällområde i naturreservatet. Koppar har setts i bergsskrevor och trots att samebyarna protesterar, anser bergmästaren att en ansökan inte kan avslås.


Personliga verktyg
På andra språk