Silbodals församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Silbodals församling
Län Värmlands län
Kommun Årjängs kommun
Stift Karlstads stift
Kontrakt Nordmarks kontrakt
Folkmängd 3895
Församlingskod 176501
Pastoratskod 090705
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Silbodals församling är en församling i Nordmarks kontrakt av Karlstads stift i Värmland, Årjängs kommun. Församlingen bildar eget pastorat. Församlingskyrkan heter Silbodals kyrka. Den invigdes 1858.

Församlingen tillhör gamla Nordmarks härad. Dominerande ort i församlingen är tätorten Årjäng.

Församlingen ligger i mellersta delen av Årjängs kommun. I öster avgränsas den av Silleruds församling, varvid en del av gränsen utgörs av Järnsjön. I nordost ligger Glava församling i Arvika kommun. Här ligger även Glaskogens naturreservat. Helt i nordost ligger sjön Övre Gla. I norr och nordväst avgränsas församlingen av gamla Karlanda socken, som numera ingår i Holmedal-Karlanda församling. I väster ligger gamla Holmedals socken och söder därom Blomskogs församling. I söder skjuter sjön Västra Silen in i församlingen. Silbodalsälven mynnar från norr i Västra Silen.

E18 genomkorsar församlingen från gränsen mot Silleruds församling via Årjängs tätort till gränsen mot Holmedals församling. I nord-sydlig riktning löper länsväg 172.

Silbodals församling har en natur, vilken består av strandbebyggelse omkring Västra Silen. Norr om sjön ligger dalbygd. Bygderna ät omgivna av kuperade skogsmarker.

Innehåll

Historik och kuriosa

Man har funnit omkring 30 fornlämningar. Från stenåldern finns två hällkistor och från järnåldern finns ett antal spridda rösegravar samt ett mindre s.k. höggravfält. I terrängen finns även fångstgropar av nordsvensk typ. Den tidigare kyrkoherden Anders Lindbäck gjorde sig i mitten av 1800-talet skyldig till flera mord.

Ortnamnet

År 1396 skrevs Silbyrdhædal kirkia. Detta syftar på dalgången norr om sjön Silen. Man har inte kunnat fastställa betydelsen av mellanleden -byrdhæ-.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg