Serafimerorden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kraschan
Serafimerordens kedja

Serafimerorden är en svensk statsorden, som instiftades av Fredrik I 1748. Orden utdelas sedan ordensreformen 1975 uteslutande till utländska statschefer eller därmed jämställda personer, samt sedan 1995 till medlemmar av det svenska kungahuset (kungliga ordenskapitlet anser att medlemmar av det svenska kungahuset föds in i orden, men ordensinsignierna tilldelas numera då de uppnår myndighetsålder).

Serafimerorden har endast en grad. Detta är den högsta svenska utmärkelsen eller dekorationen. Svenska innehavare av orden kallas Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden, här är ordet orden en gammal svensk pluralform som signalerar att innehavaren är Riddare av Serafimerorden och dessutom kommendör med stora korset eller av 1:a klass av en annan kunglig orden. De gamla reglerna föreskrev att man inte kunde bli Serafimerriddare om man inte redan blivit kommendör med stora korset eller av 1:a klass av Svärds-, Nordstjärne- eller Vasaorden innan. Serafimerriddare kallas Herr plus förnamn, alltså exempelvis Herr Magnus, efter gammal svensk tradition där Herr signalerade adelskap eller frälseskap. Denna sedvänja försvann under 1600-talet, men bevarades i de olika ordnarna.

Ordenskedjan, som endast utdelas vid sällsynta fall, består av elva serafhuvuden i guld, alternerande med elva blå patriarkalkors.

Kraschanen, alltså bröststjärnan, är i form av ett Malteserkors, mellan korsspetsarna ser man fyra serafer (änglahuvuden) och fyra patriarkalkors. I mitten av stjärnan finns en blå disk med Sveriges tre kronor och i mitten syns kristogrammet IHSJesus Hominum Salvator, sammanbundet med ett patriarkalkors. Under den nedersta kronan syns slutligen tre spikar, som syftar på de spikar som slogs in i Jesus Kristus två händer samt fötter vid korsfästelsen.

Till orden hör även ett ordensband i siden i högblå färg, även kallat serafimerblått.

När en riddare av Serafimerorden dör, hängs dennes vapensköld upp i Riddarholmskyrkan, och vid begravningen äger en Serafimerringning rum mellan 12.00 och 13.00 då kyrkklockorna ringer oavbrutet. Vapensköldarna har under 1900-talet målats av en särskilt av konungen förordnad vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden.

En av de mest uppmärksammade tilldelningarna tillföll Nicolae Ceauşescu 1980.

Litteratur

Se även

Personliga verktyg